RCT WZ-NL


Laatste nieuws

Prettige jaarwisseling en een goed 2022 toegewenst

Prettige jaarwisseling en een goed 2022 toegewenst

Beste Wapenbroeders en alle andere geïnteresseerden, We zijn weer terug bij af! Op dinsdag 14 december 2021 tijdens het avondeten meegeluisterd met de persconferentie van ons nog demissionair kabinet. Helaas moeten we ons de komende feestdagen alweer instellen op beperkingen. De afgelopen weken zijn al veel herdenkingen,...
Vervanging Bondsbanier Bond van Wapenbroeders

Vervanging Bondsbanier Bond van Wapenbroeders

  Op vrijdag 8 oktober 2021 vond op de Lgen Bestkazerne de Bondsdag plaats. Veel Wapenbroeders en hun partners waren naar Vredepeel gekomen om weer gezellig met elkaar bij te praten. Tijdens de buitengewone parade vond onder meer de vervanging van de Bondsbanier plaats. Uit handen van de Inspecteur Generaal der Krijgsmac...
Herdenking monument bij Abdij Lilbosch (Pey)

Herdenking monument bij Abdij Lilbosch (Pey)

De Stichting Op Vleugels der Vrijheid hield op zondag 26 september de jaarlijkse herdenking bij het monument nabij Abdij Lilbosch in Pey-Echt. Op 3 september 2006 werd op initiatief van de Stichting op Vleugels der Vrijheid een monument bij Abdij Lilbosch te Echt (Pey) onthuld. Dit monument, onthuld op 3 september 2006 vormt,...
Bondsmedaille voor Frans Maes tijdens bestuursvergadering RCT WZ-NL

Bondsmedaille voor Frans Maes tijdens bestuursvergadering RCT WZ-NL

Op 11 september 2021 waren alle bestuursleden van de samenwerkende afdelingen RCT WZ-NL uitgenodigd voor de bestuursvergadering. Met ca. 30 deelnemers was de zaal goed gevuld. Bestuursvergadering De scheidend voorzitter Frans Maes opende de vergadering en hij gaf vervolgens de vergaderhamer over aan de vicevoorzitter Arie va...
In Memoriam: Jim Overklift Vaupel Kleijn - Afd. Weert

In Memoriam: Jim Overklift Vaupel Kleijn - Afd. Weert

Ons bereikte het droeve bericht dat op 4 september 2021 is overleden:               Jim Overklift Vaupel Kleijn Tijdens de voorbereidingen voor de herdenking bij het Nationaal Indië-monument in Roermond op 4 september werd Jim onwel en is later helaas in het ziekenhuis te Roermond ov...
Herdenking Nationaal Indië-Monument in Roermond

Herdenking Nationaal Indië-Monument in Roermond

Met slechts weinig aanwezigen vond op zaterdag 4 september 2021 de herdenking bij het Nationaal Indië-Monument in Roermond plaats. Bij deze herdenking worden omgekomen militairen herdacht, die in de jaren 1945 tot 1962 om het leven kwamen in toenmalig Nederlands-Indië en in Nieuw-Guinea. Onder de aanwezigen was ook ...
Bondsdag 8 oktober 2021 in Vredepeel

Bondsdag 8 oktober 2021 in Vredepeel

n de afgelopen periode heeft nagenoeg geen veteranenactiviteit doorgang kunnen vinden in de oorspronkelijke setting. Kameraadschap, broederschap, herinneren en herdenken, en ook vrijheid vieren, hebben onder grote organisatorische en mentale druk gestaan. Tegen die achtergrond worden Wapenbroeders met hun evt. partners als ...
Uitvaart met Bondseer bij de Bond van Wapenbroeders

Uitvaart met Bondseer bij de Bond van Wapenbroeders

Wapenbroeders hebben recht op een voor hun waardige uitvaart. Binnen de Bond van Wapenbroeders bestaat daarvoor de mogelijkheid om met Bondseer te worden begraven of gecremeerd. Wat betekent dit? Hoe wordt dit uitgevoerd? Hoe kun je dit aangeven als je daarvoor in aanmerking wilt komen? Om Wapenbroeders en de betr...
Baniertraining Exercitieteam RCT WZ-NL in Kelpen-Oler (L)

Baniertraining Exercitieteam RCT WZ-NL in Kelpen-Oler (L)

Het Exercitie Team van het RCT WZ-NL is bekend van haar uitstekende optredens tijdens herdenkingen en manifestaties. Ook tijdens uitvaarten met Bondseer dient het Exercitieteam op een perfecte wijze voor de dag te komen. De uitvoering van de verschillende soorten exercities gaat niet zo maar van zelf. Regelmatig moet er fli...
Overdracht voorzitterschap Bond van Wapenbroeders

Overdracht voorzitterschap Bond van Wapenbroeders

Op 24 juni 2021 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering in de Generaal-majoor Kootkazerne te Stroe, de functie van voorzitter Bond van Wapenbroeders door E.R.L. (Edwin) Saiboo overgedragen aan J. (Jan) Verwoerd. Na ruim 5 jaar het voorzitterschap te hebben uitgeoefend, vond Edwin Saiboo het tijd worden deze functi...
Video-opnames van uitvaart met Bondseer

Video-opnames van uitvaart met Bondseer

Na het overlijden van een Wapenbroeder komt steeds meer de vraag of hij / zij al dan niet met Bondseer kan of wil worden begraven. Vaak zijn nabestaanden niet op de hoogte wat een dergelijke uitvaart precies inhoudt en of de overledene eerder de wens heeft uitgesproken om met Bondseer te worden begraven.  Op initiat...
Nederlandse Veteranendag 2021 thuis, voor de buis

Nederlandse Veteranendag 2021 thuis, voor de buis

Hoe de Veteranendag op 26 juni 2021 eruit komt te zien, is inmiddels duidelijk. Ondanks de te verwachten versoepelingen, organiseert het Nationaal Comité Veteranendag alleen een aangepast programma. Dat betekent geen nationaal defilé voor Z.M. de Koning, geen openbare medaille-uitreiking en geen publieke bijeenkoms...
Remembrance Week Londen 2021

Remembrance Week Londen 2021

Jaarlijks reist een contingent van de Bond van Wapenbroeders af naar het Verenigd Koninkrijk om deel te nemen aan diverse herdenkingen tijdens de Remembrance Week met als hoogtepunt de Cenetaph parade op zondag 14 november. Dit jaar vind deze reis plaats van 11 tot en met 14 november 2021. De Bond van Wapenbroeder...
Communiqué Veteranen Platform inzake film 'De Oost'

Communiqué Veteranen Platform inzake film 'De Oost'

Op 7 mei 2021 heeft het Veteranen Platform onderstaand communiqué uitgegeven: Communiqué: Vanwege de recente berichtgevingen rond de film ‘De Oost’, die binnenkort in première gaat, neemt het bestuur van de Vereniging Veteranenplatform onderstaand standpunt in. “Op 13 mei 2021...
Vergadering Dagelijks Bestuur Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland

Vergadering Dagelijks Bestuur Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland

Op 5 oktober 2020 vond de derde vergadering van het Dagelijks Bestuur RCT WZ-NL (DB) plaats in Nederweert. In de ruimte onder Reisbureau Mackus vond de vergadering ‘coronaproof’ plaats. Het eerste besluit was het annuleren van de bestuursvergadering RCT WZ-NL 31 oktober 2020 en de halfjaarlijkse PR-vergadering o...

Copyright © 2022 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2022 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk