Ondersteuning door Exercitieteam RCT WZ-NL

Verzocht kan worden om (externe) ondersteuning door een of meer leden van het Exercitieteam RCT WZ-NL, te weten bij:

In bijgaande handleidingen worden de aanvraagprocedures beschreven en de contactpersonen vermeld.
Voor de ondersteuning bij herdenkingen of bij externe evenementen is het tijdig aanvragen van de ondersteuning noodzakelijk.