Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders

Voor afdelingen of identiteitsgroepen van de Bond van Wapenbroeders is het niet altijd mogelijk om bepaalde activiteiten of projecten te realiseren. Vaak zijn het financiële redenen waarom bepaalde activiteiten of projecten niet kunnen worden uitgevoerd.  
De Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders kan - op verzoek de afdelingen en/of identiteitsgroepen - het Bondsbestuur adviseren over het toekennen van een financiële bijdrage aan incidentele activiteiten of projecten. Jaarlijks terugkerende activiteiten of projecten alsmede tekorten op de begroting komen helaas niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Steunfonds.

Om alles in goede banen te leiden, is vanaf juni 2019 een aanvraagprocedure voor het Steunfonds Bond van Wapenbroeders opgesteld. De aanvraag bij het Steunfonds Bond van Wapenbroeders wordt minimaal 3 maanden voor de datum van de activiteit of project schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de commissie, dhr. A. van der Lee, email: apvdlee@xs4all.nl, alsmede in afschrift aan het Bondsbestuur, email: bondvanwapenbroeders@gmail.com.  

Aanvraagformulier. De aanvraag vindt plaats aan de hand van een ingevulde vragenlijst, waarbij om toelichting op de activiteit of het project wordt gegeven. Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload. 

Aanwijzingen. De volledige aanvraagprocedure is beschrijven is het document Aanwijzingen aanvraag Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders, dat hier kan worden gedownload.

Jubilea afdelingen / identiteitsgroepen. Het Bondsbestuur heeft een speciale regeling vastgesteld, die geldt voor alle jubilea bij afdelingen en identiteitsgroepen van de Bond van Wapenbroeders. Rechtstreeks kan een bijdrage bij het Bondsbestuur worden aangevraagd voor een:
     - 25 jarig,
     - 50 jarig,
     - 60 jarig of
     - 70-jarig jubileum.

Overige jubilea komen niet in aanmerking voor een bijdrage door het Bondsbestuur danwel door de Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders.