Uitvaart met Bondseer bij de Bond van Wapenbroeders

18 Augustus 2021 - uur

Wapenbroeders hebben recht op een voor hun waardige uitvaart. Binnen de Bond van Wapenbroeders bestaat daarvoor de mogelijkheid om met Bondseer te worden begraven of gecremeerd.

  • Wat betekent dit?
  • Hoe wordt dit uitgevoerd?
  • Hoe kun je dit aangeven als je daarvoor in aanmerking wilt komen?

Om Wapenbroeders en de betrokken familieleden hierover meer inzicht te geven, is er een video geproduceerd, die een uitvaart met Bondseer in de praktijk toont. Het Exercitieteam RCT WZ-NL, dat hiervoor speciaal is opgeleid en getraind, begeleidt haar kameraden naar hun laatste rustplaats en geeft daarmee een waardig afscheid aan de Wapenbroeders.

De video kan worden bekeken via de websites www.wapenbroederszuid.nl  of www.wapenbroeders.nl en ga vervolgens naar Protocol.

Op 11 augustus 2021 is het eerste exemplaar van de video overhandigd door Hans Kroes en Edwin Jacobsz aan de Algemeen Voorzitter van de Bond, Jan Verwoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw bestuur van de Bond van Wapenbroeders.

Naar de video uitvaart met Bondseer bij de Bond van Wapenbroeders: >

Foto: dhr. Klaas Orsel

Nieuws