RCT WZ-NL - Nieuws

Bondsdag 8 oktober 2021 in Vredepeel

09 juli 2021
Bondsdag 8 oktober 2021 in Vredepeel

n de afgelopen periode heeft nagenoeg geen veteranenactiviteit doorgang kunnen vinden in de oorspronkelijke setting. Kameraadschap, broederschap, herinneren en herdenken, en ook vrijheid vieren, hebben onder grote organisatorische en mentale druk gestaan. Tegen die achtergrond worden Wapenbroeders met hun evt. partners als ook landelijke en regionale civiele autoriteiten tevens verwante organisaties, die zich inzetten voor de veteranen en andere actief-dienende en oud-militairen uitgenodigd voor de Landelijke Bondsdag 2021, die op 8 oktober 2021 plaatsvindt. 

De Bondsdag vindt plaats in de Luitenant-generaal Bestkazerne, Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel. De plaats van de ontvangst is vanaf de wacht bewegwijzerd. 
De ontvangst zal plaatsvinden vanaf 09.30 uur.

Vanaf 10.00 verlaten ingedeelde personen de ontvangstruimte voor het vooroefenen.
Na de ontvangst zal de dag vanaf 11.00 uur beginnen met een buitengewone vlaggenparade op de paradeplaats waarbij:

  • de Ceremonie van het vervangen van de Bondsbanier zal plaatsvinden;
  • de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers (RFGGJ) haar muzikale bijdrage aan deze dag zal leveren.

Het bijzondere ceremoniële karakter van deze Bondsdag wordt extra onderstreept door het feit dat de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen en Reservisten, de Luitenant-generaal der Mariniers Frank van Sprang, voor het front van de
aanwezigen het nieuwe Bondsbanier zal overhandigen aan de heer Jan Verwoerd, algemeen voorzitter van de Bond van Wapenbroeders.

Verder zal de dag een hoog reüniekarakter hebben, waarbij u:

  • kennis kunt maken met de nieuwe voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, de heer Jan Verwoerd (voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden);
  • bekende en onbekende Wapenbroeders en autoriteiten kunt ontmoeten.

Daarnaast zal het programma enkele verrassende elementen bevatten.

Tijdens het ceremoniële gedeelte van de Bondsdag worden modelonderscheidingen gedragen.

Wapenbroeders kunnen zich met hun tot 10 september a.s. aanmelden bij de secretaris van de eigen afdeling of identiteitsgroep.  Bij uw aanmelding wordt u verzocht de volgende NAW-gegevens te verstrekken, ook voor uw partner:

                        m/v, naam, voorletters, registratienummer / geboortedatum partner,
                        adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

Wij volgen de ontwikkelingen rondom COVID-19 maatregelen. Mocht daartoe aanleiding zijn dan zult u hierover tijdig worden geïnformeerd.

Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk