Bondsdag 8 oktober 2021 in Vredepeel

26 Augustus 2021 - uur

n de afgelopen periode heeft nagenoeg geen veteranenactiviteit doorgang kunnen vinden in de oorspronkelijke setting. Kameraadschap, broederschap, herinneren en herdenken, en ook vrijheid vieren, hebben onder grote organisatorische en mentale druk gestaan. Tegen die achtergrond worden Wapenbroeders met hun evt. partners als ook landelijke en regionale civiele autoriteiten tevens verwante organisaties, die zich inzetten voor de veteranen en andere actief-dienende en oud-militairen uitgenodigd voor de Landelijke Bondsdag 2021, die op 8 oktober 2021 plaatsvindt. 

De Bondsdag vindt plaats in de Luitenant-generaal Bestkazerne, Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel. De plaats van de ontvangst is vanaf de wacht bewegwijzerd. 
De ontvangst zal plaatsvinden vanaf 09.30 uur.

Vanaf 10.00 verlaten ingedeelde personen de ontvangstruimte voor het vooroefenen.
Na de ontvangst zal de dag vanaf 11.00 uur beginnen met een buitengewone vlaggenparade op de paradeplaats waarbij:

  • de Ceremonie van het vervangen van de Bondsbanier zal plaatsvinden;
  • de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers (RFGGJ) haar muzikale bijdrage aan deze dag zal leveren.

Het bijzondere ceremoniële karakter van deze Bondsdag wordt extra onderstreept door het feit dat de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen en Reservisten, de Luitenant-generaal der Mariniers Frank van Sprang, voor het front van de
aanwezigen het nieuwe Bondsbanier zal overhandigen aan de heer Jan Verwoerd, algemeen voorzitter van de Bond van Wapenbroeders.

Verder zal de dag een hoog reüniekarakter hebben, waarbij u:

  • kennis kunt maken met de nieuwe voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, de heer Jan Verwoerd (voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden);
  • bekende en onbekende Wapenbroeders en autoriteiten kunt ontmoeten.

Daarnaast zal het programma enkele verrassende elementen bevatten.

Tijdens het ceremoniële gedeelte van de Bondsdag worden modelonderscheidingen gedragen.

Aanmelding is gesloten.

Wij volgen de ontwikkelingen rondom COVID-19 maatregelen. Mocht daartoe aanleiding zijn dan zult u hierover tijdig worden geïnformeerd.

Mededeling Bondsbestuur inzake reiskosten

De Wapenbroeders met evt. partners zijn van harte uitgenodigd voor deelname aan de Bondsdag op de Lgen Bestkazerne in Vredepeel. Het  Bondsbestuur hecht er veel waarde aan dat zo veel mogelijk Wapenbroeders met evt. partners in de gelegenheid zijn om bij deze Bondsdag aanwezig te zijn.

Reiskosten Wapenbroeders

Om de aanwezigheid op de Bondsdag te bevorderen, verleent het Bondsbestuur eenmalig een bijdrage in de reiskosten naar Vredepeel à € 0,19 per kilometer. Hieraan is wel een aantal strikte voorwaarden verbonden, te weten:

  • Er wordt maximaal ‘gecarpooled’. Met minimaal 2 passagiers komt u naar Vredepeel.
  • Besturen van afdelingen / idgpn wordt verzocht te coördineren bij het carpoolen door de leden uw afdeling / idgp.
  • Voor deze dag wordt er een bijzonder declaratieformulier gehanteerd. U kunt het declaratieformulier verkrijgen na afloop van de lunch.
  • Het inleveren van uw declaratieformulier is alleen mogelijk op de Lgen Bestkazerne. Achteraf indienen of declareren is niet mogelijk. U wordt geadviseerd het verreden aantal km’s op de heenreis te noteren.

Samen met u wenst het Bondsbestuur een zeer geslaagde bijeenkomst te maken van deze dag! Wij hopen zo veel mogelijk Wapenbroeders en partners te mogen ontmoeten. Tevens zou het heel mooi zijn indien er zo veel mogelijk banierdragers op onze Bondsdag aanwezig zijn om een heel groot defilé te maken.

Nieuws