Geslaagde Limburgse Veteranendag in Roermond

27 Juni 2022 - uur

Op 18 juni 2022 waren veel veteranen met evt. hun partners aanwezig tijdens de 17e Provinciale Limburgse Veteranendag in Roermond. Vanaf het station Roermond reden ‘s-morgens pendelbusjes naar het unieke Nationale Herdenkingspark. Vanaf 09.30 uur werden de deelnemers en hun partners alsmede de genodigden ontvangen op het Nationaal Herdenkingspark in Roermond. Ceremoniemeester dhr. Gérard  Cloïn informeerde de aanwezigen over het verloop van de ceremonie.

Na het intreden van de banier- en vlagdragers onder leiding van dhr. Henk Vogels  arriveerden de Drager van een Militaire Dapperheidsonderscheiding J. Kloek en het civiel  en vervolgens het militair cortège omstreeks 11.00 uur bij het Verbindend monument tussen het Nationaal Monument voor Vredesoperaties en het Indië-monument.

Alvorens aan zijn welkomstwoord te beginnen, las de voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag, lkol b.d. Edwin Jacobsz, zijn aanhankelijkheidsbericht aan Zijne Majesteit de Koning voor ter gelegenheid van de 18e Limburgse Veteranendag alsmede het antwoord dat hij van de Adjudant Generaal van de Koning namens de Koning heeft ontvangen.

In zijn welkomstwoord heette de voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag, lkol b.d. Edwin Jacobsz, alle aanwezigen van harte welkom. Hij was bijzonder verrast door de grote delegatie van het Allied Joint Force Command Brunssum.

Een bijzonder woord van welkom richtte hij tot de eregasten: De Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg, dhr. Roemer, de Plaatsvervangend Commandant Allied Joint Force Command Brunssum, Luitenant-generaal Luis Lanchares (Spanse landmacht), Mgr. Quaedvlieg, Vicaris-Generaal namens het Bisdom Roermond, Kolonel der Lua Kuijpers, Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, Luitenant-kolonel der KMar Badoux, Stafofficier namens de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen en Reservisten, Luitenant-kolonel Plender, Commandant 42 Pantserinfanteriebataljon LJ, Kapitein Potters, namens het Nederlands Veteraneninstituut, mevr. M.J.D. Donders - de Leest, burgemeester van "gastgemeente" Roermond, korporaal 1  Kloek, Drager Dapperheidsonderscheiding "Kruis van Verdienste", dhr. Strous, burgemeester van de Gemeente Maasgouw, mevr. Leurs en mevr. Minkenberg, wethouders van de gemeente Echt-Susteren en mevr. Smitsmans  en dhr. Schreurs, wethouders gemeente Roermond.

Zijn herdenkingstoespraak begon de Commissaris van de Koning in de provincie Limburg, dhr. Roemer met het feit dat hij drie weken geleden in Margraten met een aantal Amerikaanse veteranen sprak, waarvan de jongste 96 was. Ieder voor zich waren zij trots om gestreden te hebben voor vrijheid, vrede en veiligheid. Zijn voelden nog steeds hun onderlinge kameraadschap en waren dankbaar dat hun kameraden 77 jaar geleden nog steeds niet vergeten zijn. Hij vroeg zich af of de Nederlandse veteraan zich voldoende gezien en gehoord voelt. Het doet hem goed dat overal in Nederland witte anjerperkjes verrijzen als eerbetoon aan de veteranen. Ook worden er viaducten vernoemd naar veteranen. Bij een aantal naamgevingen staat hij uitvoerig stil.  

De burgemeester van Roermond, mevr. Donders - de Leest, uitte tijdens haar toespraak haar gemeende grote waardering voor de inzet van veteranen, die vaak onder moeilijke omstandigheden hun taak moe(s)ten vervullen.

Aansluitend volgde het dodenappel en 1 minuut stilte. Muzikaal werd de herdenking opgeluisterd door het Klaroenkorps Schutterij Sint Joris Wessem.

Kransen en bloemen werden onder meer gelegd door de Commissaris van de Koning, dhr Roemer, de vertegenwoordiger namens de Nederlandse Krijgsmacht lkol KMar Badoux en lkol Plender, mevr. Donders – de Leest, namens de gemeente Roermond. Tevens legde plaatsvervangend Commandant Allied Joint Force Command Brunssum, Lieutenant General Lanchares een krans. Ook werd een krans gelegd namens alle in Limburg woonachtige veteranen door lkol Vbdd b.d. Jacobsz (voorzitter Stichting Limburgse Veteranendag) en dhr Meijers, Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen Het Eldershoes.

Tot slot werd een overweging uitgesproken door majoor aalmoezenier Sanneke Brouwers. Zij benadrukte dat het Verbindend monument daadwerkelijk een verbinding vormt tussen de verschillende missies en de veteranen, die bij deze Limburgse Veteranendag worden herdacht.

Aansluitend was er vanaf 12.00 tot 17.00 uur een gezellig samenzijn met een uitgebreid programma voor jong en oud.
Verrassend was dat de burgemeester van Roermond, mevr. Donders - de Leest het woord vroeg om de later scheidend voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag toe te spreken en hem hierbij de Roermondse onderscheiding ‘de Christoffel’ toe te kennen. Voor meer lezen, klik hier.

Daarna werden er demonstraties gegeven met politiehonden, beeldde re-enactmentgroep The Replacements momenten uit de Tweede Wereldoorlog uit en was er een optreden van het exercitiepeloton van Schutterij Sint Joris uit Wessem. Ook was er een static show van historische militaire voertuigen en een opstelling uit de historische collectie grondgebonden luchtverdediging van de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel aanwezig. In het stadspark stonden ook diverse info- en eetstands, waaronder een stand van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo.. Kinderen konden zich o.a. laten schminken en spelen op een springkussen.

De muzikale ondersteuning voor de gehele dag werd geleverd door het Klaroenkorps van de Schutterij Sint Joris uit Wessem, de veteranen DJ Rob Jansen (Loco Drive-in) en een ensemble van The Pipers Society of Castle d’Aldenghoor.      

Het evenement werd muzikaal omlijst door deejay Rob Jansen (Loco Drive-in), het Klaroenkorps van schutterij Sint Joris uit Wessem en een groep doedelzakblazers van The Pipers Society of Castle d’Aldenghoor.

Het bleef nog lang gezellig op het Nationale Herdenkingspark, ondanks de extreme hitte van rond de 35 graden Celsius.

Naar de video van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: 

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Naar de fotoreportage van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel: >

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus:>

Naar de foto's van mevr. Jet Broers: >

 

Nieuws