RCT WZ-NL - Nieuws

Vervanging Bondsbanier Bond van Wapenbroeders

Vervanging Bondsbanier Bond van Wapenbroeders

10 oktober 2021
  Op vrijdag 8 oktober 2021 vond op de Lgen Bestkazerne de Bondsdag plaats. Veel Wapenbroeders en hun partners waren naar Vredepeel gekomen om weer gezellig met elkaar bij te praten. Tijdens de buitengewone parade vond onder meer de vervanging van de Bondsbanier plaats. Uit handen van de Inspecteur Generaal der Krijgsmac...

Herdenking monument bij Abdij Lilbosch (Pey)

Herdenking monument bij Abdij Lilbosch (Pey)

29 september 2021
De Stichting Op Vleugels der Vrijheid hield op zondag 26 september de jaarlijkse herdenking bij het monument nabij Abdij Lilbosch in Pey-Echt. Op 3 september 2006 werd op initiatief van de Stichting op Vleugels der Vrijheid een monument bij Abdij Lilbosch te Echt (Pey) onthuld. Dit monument, onthuld op 3 september 2006 vormt,...

Bondsmedaille voor Frans Maes tijdens bestuursvergadering RCT WZ-NL

Bondsmedaille voor Frans Maes tijdens bestuursvergadering RCT WZ-NL

12 september 2021
Op 11 september 2021 waren alle bestuursleden van de samenwerkende afdelingen RCT WZ-NL uitgenodigd voor de bestuursvergadering. Met ca. 30 deelnemers was de zaal goed gevuld. Bestuursvergadering De scheidend voorzitter Frans Maes opende de vergadering en hij gaf vervolgens de vergaderhamer over aan de vicevoorzitter Arie va...

In Memoriam: Jim Overklift Vaupel Kleijn - Afd. Weert

In Memoriam: Jim Overklift Vaupel Kleijn - Afd. Weert

05 september 2021
Ons bereikte het droeve bericht dat op 4 september 2021 is overleden:               Jim Overklift Vaupel Kleijn Tijdens de voorbereidingen voor de herdenking bij het Nationaal Indië-monument in Roermond op 4 september werd Jim onwel en is later helaas in het ziekenhuis te Roermond ov...

Herdenking Nationaal Indië-Monument in Roermond

Herdenking Nationaal Indië-Monument in Roermond

04 september 2021
Met slechts weinig aanwezigen vond op zaterdag 4 september 2021 de herdenking bij het Nationaal Indië-Monument in Roermond plaats. Bij deze herdenking worden omgekomen militairen herdacht, die in de jaren 1945 tot 1962 om het leven kwamen in toenmalig Nederlands-Indië en in Nieuw-Guinea. Onder de aanwezigen was ook ...

Bondsdag 8 oktober 2021 in Vredepeel

Bondsdag 8 oktober 2021 in Vredepeel

26 augustus 2021
n de afgelopen periode heeft nagenoeg geen veteranenactiviteit doorgang kunnen vinden in de oorspronkelijke setting. Kameraadschap, broederschap, herinneren en herdenken, en ook vrijheid vieren, hebben onder grote organisatorische en mentale druk gestaan. Tegen die achtergrond worden Wapenbroeders met hun evt. partners als ...

Uitvaart met Bondseer bij de Bond van Wapenbroeders

Uitvaart met Bondseer bij de Bond van Wapenbroeders

18 augustus 2021
Wapenbroeders hebben recht op een voor hun waardige uitvaart. Binnen de Bond van Wapenbroeders bestaat daarvoor de mogelijkheid om met Bondseer te worden begraven of gecremeerd. Wat betekent dit? Hoe wordt dit uitgevoerd? Hoe kun je dit aangeven als je daarvoor in aanmerking wilt komen? Om Wapenbroeders en de betr...

Baniertraining Exercitieteam RCT WZ-NL in Kelpen-Oler (L)

Baniertraining Exercitieteam RCT WZ-NL in Kelpen-Oler (L)

10 augustus 2021
Het Exercitie Team van het RCT WZ-NL is bekend van haar uitstekende optredens tijdens herdenkingen en manifestaties. Ook tijdens uitvaarten met Bondseer dient het Exercitieteam op een perfecte wijze voor de dag te komen. De uitvoering van de verschillende soorten exercities gaat niet zo maar van zelf. Regelmatig moet er fli...

Overdracht voorzitterschap Bond van Wapenbroeders

Overdracht voorzitterschap Bond van Wapenbroeders

26 juni 2021
Op 24 juni 2021 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering in de Generaal-majoor Kootkazerne te Stroe, de functie van voorzitter Bond van Wapenbroeders door E.R.L. (Edwin) Saiboo overgedragen aan J. (Jan) Verwoerd. Na ruim 5 jaar het voorzitterschap te hebben uitgeoefend, vond Edwin Saiboo het tijd worden deze functi...

Video-opnames van uitvaart met Bondseer

Video-opnames van uitvaart met Bondseer

15 juni 2021
Na het overlijden van een Wapenbroeder komt steeds meer de vraag of hij / zij al dan niet met Bondseer kan of wil worden begraven. Vaak zijn nabestaanden niet op de hoogte wat een dergelijke uitvaart precies inhoudt en of de overledene eerder de wens heeft uitgesproken om met Bondseer te worden begraven.  Op initiat...


Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk