Uitvaart met Bondseer

Wapenbroeders hebben recht op een voor hun waardige uitvaart.
Binnen de Bond van Wapenbroeders bestaat daarvoor de mogelijkheid om met Bondseer te worden begraven of gecremeerd.

  • Wat betekent dit?
  • Hoe wordt dit uitgevoerd?
  • Hoe kun je dit aangeven als je daarvoor in aanmerking wilt komen?

Deze video laat dit in de praktijk zien.
Het Exercitieteam, dat hiervoor speciaal is opgeleid en getraind, begeleidt haar kameraden naar hun laatste rustplaats en geeft daarmee een waardig afscheid aan de Wapenbroeders.

Deze video is tot stand gekomen met de medewerking van het Exercitieteam van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL).
Pastorale medewerking is verleend door pastoor drs. Ivo Krewinkel van de parochie Keent-Moesel te Weert, geassisteerd door de koster Marianne Kamp.
Vakkundige medewerking is verleend door de heer Bart van Deursen, begrafenisondernemer te Weert.
Met dank aan het Steunfonds van de Bond van Wapenbroeders, die deze video heeft gefinancierd.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw bestuur van de Bond van Wapenbroeders.

Klik hier om de video te bekijken: > 

Het is wellicht zinvol om uw wensen voor de laatste eer vast te leggen in een 'wilsbeschikking'. Via deze link kunt u de wilsbeschikking als pdf-bestand downloaden  
De invulbare versie van de laatste wilsbeschikking in Word is hier beschikbaar