Reünie tevens Dag der Banieren 2023 op de Lgen Bestkazerne Vredepeel

31 Maart 2023 - uur

Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL) heeft de eer en het genoegen u en uw leden/ donateurs met eventuele partners hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse Reünie tevens Dag der Banieren van onze samenwerkende afdelingen, die op vrijdag 26 mei 2023 gehouden zal worden. Van buiten het samenwerkingsverband zijn een aantal afdelingen met hun respectievelijke banierwachten (voor zover zij die hebben) en de vlagwachten van de identiteitsgroepen ook uitgenodigd.

De middag hebben wij gereserveerd voor een gezellig samenzijn met een muzikale ondersteuning, waarbij de mogelijkheid tot dansen aanwezig is. Ook is bezoek aan Museum Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging mogelijk.

Het programma van de Dag der Banieren is:
09.00 – 10.00 uur :    Ontvangst met koffie/ thee in het Bedrijfsrestaurant (geb. 320).
10.00 – 10.15 uur :    Welkomstwoord door de voorzitter van het RCT WZ-NL.
10.15 – 10.45 uur :    Oefenen met de banier- / vlagwachten en instructie.
10.45 – 11.45 uur :    Optreden en jurering banier- / vlagwachten.
11.45 – 13.15 uur :    Gezellig samenzijn.
                                  In deze periode zal de jury zich beraden over de geleverde prestaties van de
                                  banier- / vlagwachten. Aansluitend worden de belangrijkste bevindingen gezamenlijk teruggekoppeld.
13.15 – 14.15 uur :    Rijstmaaltijd.
14.15 – 16.30 uur :    Gezellig samenzijn met mogelijkheid tot dansen. Tijdens dit samenzijn zullen de prijzen aan de banier- / vlagwachten worden uitgereikt.
14.15 – 16.30 uur :    Museum Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging geopend.
                             :    Afsluiting, waarna iedereen de kazerne verlaat (hopelijk met een goede herinnering aan deze dag).

Parkeren                   
Na het melden bij de wacht volgt u de bordjes: “Dag der Banieren”. Bij een grote drempel op een kruisingsvlak, slaat u links af en rijdt daarna links een grote parkeerplaats op.

Tenue
Indien u in het bezit bent van het Bondstenue wordt u verzocht in Bondstenue met batons te verschijnen.
Banier- / vlagwachten : Bondstenue met model decoraties en katoenen handschoenen.

Bijdrage
De persoonlijke bijdrage voor deelnemers van de samenwerkende afdelingen BvW in de provincies Noord-Brabant en Limburg is gesteld op € 7,00 per persoon, buite het samenwerkingsverband op € 9,00 per persoon. 

Aanmelding
De aanmelding voor de Dag der Banieren sluit op donderdag 8 mei 2023. Aanmelding via de secretaris van uw afdeling / idgp.   

Toegang tot het onderdeel
In verband met de toegangscontrole aan de poort dienen persoonlijke gegevens van de deelnemers vooraf bij mij te worden aangemeld. Dit is ook van toepassing voor de leden van uw banierwacht en de eventuele partners van de deelnemers.

Secretaris van afdelingen / idgpn wordt verzocht om een nominatieve opgave van deelnemers in te dienen bij dagderbanieren@wapenbroeders.nl met de volgende gegevens:
- naam, voorletters, tussenvoegsels,
- adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer,
- ID soort en ID nummer.


Het “spontaan” aanmelden aan de poort voor deelname aan de Dag der Banieren is niet mogelijk.

Overige bijzonderheden
U wordt verzocht aan te geven of u met een banierwacht deelneemt

Voor de lunch worden gezamenlijk de belangrijkste bevindingen teruggekoppeld naar de leden van de opgetreden banier- en vlagwachten. Het schriftelijke juryrapport wordt in een later stadium aangeboden.
Indien u of uw partner de voorkeur geeft aan een broodmaaltijd, dan kunt u mij dit laten weten.

Overmaken bijdrage
Ook deze keer wordt verzocht om de bijdrage vooraf te laten voldoen.
U wordt verzocht de persoonlijke bijdrage vóór 8 mei 2023 over te maken op rekeningnummer NL28 RBRB 0938 1589 88 t.n.v. A.A. van Eldik te Weert o.v.v. “Dag der Banieren 2023”.

Wij verzoeken u de deelname van uw bestuur onder uw leden/ donateurs en uw banierwacht met hun eventuele partners te willen stimuleren, zodat op deze voor ons allen zo belangrijke dag zoveel mogelijk Wapenbroeders van de samenwerkende afdelingen en banierwachten  aanwezig zijn.

Tijdens de Dag der Banieren worden foto’s gemaakt voor de website www.wapenbroederszuid.nl en de sociale media. Deelnemers aan dit evenement gaan akkoord met het maken en het gebruik van het fotomateriaal. 

Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Koepel Veteranen en andere Geüniformeerden Organisaties in Limburg.

Wij hopen velen van u op 26 mei 2023 op de Luitenant-generaal Bestkazerne Vredepeel te mogen verwelkomen.

Nieuws