Herdenking bevrijding van Thorn

28 September 2022 - uur

Op donderdag 22 september 2022 stond het witte stadje Thorn stil bij het feit dat het 78 jaar geleden werd bevrijd door de Belgisch-Luxemburgse Brigade Piron. De leden van deze brigade moesten een hevige strijd voeren met nogal wat verliezen alvorens de troepen van het Duitse Naziregime van destijds konden worden verdreven en uiteindelijk verslagen.

Elk jaar opnieuw wordt deze bevrijding in Thorn herdacht. De Belgische militairen van het bataljon Bevrijding/ 5 Linie uit Leopoldsburg (B), die de traditie van de Brigade Piron tot op de dag van vandaag voortzetten, worden altijd hierbij betrokken. Er zijn jaren geweest dat de afvaardiging van dit bataljon bestond uit 3 of meer pelotons, waarbij tevens het vaandel van dit bataljon met een complete vaandelwacht werd meegevoerd. En in het verre verleden kwam zelfs een groot deel van het bataljon lopend vanuit Leopoldsburg naar Thorn om daar aan deze jaarlijkse herdenking deel te nemen. Dat was de tijd dat na de herdenking ook demonstraties van militair optreden ter plaatse werden gegeven, de herdenking werd afgesloten met een korte parade en een muzikaal optreden voor de bewoners van Thorn werd verzorgd. Door een gestage toename van militaire opdrachten voor dit bataljon en de kostenfactor een hoe langer hoe grotere rol is gaan spelen, was de deelname van het bataljon de laatste paar jaren sterk beperkt.

Dit jaar werd, na een periode van 2 jaar met coronarestricties, voor het eerst weer een bijeenkomst zonder coronamaatregelen georganiseerd. Het begon met een ontvangst voor de genodigden in het Cultuurhuis (voormalig Gemeentehuis van Thorn). Ook de Wapenbroeders, voorheen afzonderlijk ontvangen met een kopje koffie en een stuk vlaai, waren van harte welkom bij de ontvangst. Van daaruit verplaatste iedereen zich te voet naar de Beekstraat en wel naar de plaats waar de dappere bevrijders van weleer in 1944 Thorn binnentrokken. Hier werd een korte ceremonie gehouden met een zeer bescheiden kranslegging, het blazen van het signaal LAST POST en het spelen van de volksliederen van Luxemburg en België. Van militaire zijde was een peloton van het bataljon Bevrijding/ 5 Linie aanwezig. De muziek werd verzorgd door een ensemble van de Koninklijke Harmonie van Thorn Vervolgens verplaatste iedereen zich te voet naar de Kerkberg voor de tweede herdenking, waarbij een groter aantal kransen en bloemstukken werden gelegd. Dhr. Paul Janmaat, voorzitter van de Stichting Herdenking Bevrijding Thorn, hield een welkomstwoord. Er waren meer toespraken, waaronder die van de burgemeester van Maasgouw (waartoe Thorn behoort), de Commandant van het Bataljon Bevrijding/ 5 Linie, de directeur van de plaatselijke basisschool De Koningsspil en mevrouw José Coenen (de partner van dhr. Janmaat). Een voordracht van een aantal kinderen uit groep 7 van de genoemde basisschool kwam goed over. Vermeldenswaardig is het feit dat de Kanselier van de Oekraïense Ambassade in Den Haag, dhr. Taras Malyshevskyi, op uitnodiging van het bestuur van de Stichting Herdenking Bevrijding Thorn, de hele dag aanwezig was. Bij de krans-/ bloemstuklegging werd namens de Afdeling Roermond en Venlo van de Bond van Wapenbroeders een bloemstuk gelegd door dhr. Hub Aendekerk. Na het signaal LAST POST en het spelen van het “Wilhelmus”, gevolgd door het Luxemburgs en het Belgisch volkslied, werd de herdenking aan de Kerkberg afgesloten en ging iedereen naar de Wijngaard waar de derde herdenking, het stilstaan bij de omgekomen burgers van Thorn, plaatsvond. Bij deze herdenking werden vanzelfsprekend ook toespraken gehouden en vond eveneens een bloemlegging plaats. Dhr. Taras Malyshevskyi heeft hier een bloemstuk gelegd namens de Oekraïense Ambassade.

De dag werd vervolgens afgesloten met een heel gezellige nazit in het Cultuurhuis. Ook hier waren de Wapenbroeders van harte welkom. De Wapenbroeders waren deze keer slechts door een betrekkelijk kleine groep, waaronder de heren Arie van der Lee, Edwin Jacobsz, Hub Aendekerk, Pim Ermers, Jos Dekker en Twan Borkelmans, vertegenwoordigd vanwege het feit dat in Weert nog 2 andere evenementen plaatsvonden waar de Wapenbroeders voor uitgenodigd waren. We kijken terug op een geslaagde dag.  

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >  

Nieuws