Remembrance Week Londen 2021

13 Mei 2021 - uur

Jaarlijks reist een contingent van de Bond van Wapenbroeders af naar het Verenigd Koninkrijk om deel te nemen aan diverse herdenkingen tijdens de Remembrance Week met als hoogtepunt de Cenetaph parade op zondag 14 november. Dit jaar vind deze reis plaats van 11 tot en met 14 november 2021. De Bond van Wapenbroeders levert hier jaarlijks een financiële bijdrage aan. In voorbereiding naar de reis vindt er een informatiedag plaats, waarin het programma, de kosten en de mogelijkheden van reizen en overnachten en andere belangrijke onderwerpen ter sprake komen.

Een datum hiervoor is op dit moment nog niet vastgesteld. Zo spoedig mogelijk zal deze dag plaatsvinden zodra de coronamaatregelen dit toelaten. Iedereen die de laatste keer in 2019 is mee geweest en de geïnteresseerden, die zich hadden opgegeven voor 2020 worden voor deze informatiedag automatisch uitgenodigd.

Heeft u interesse voor deelname aan deze unieke reis (wij zijn hierbij het enige Nederlandse contingent) geeft u zich dan op voor de informatiedag bij:

Voorzitter Commissie Remembrance Week Londen: Christ van den Heuvel

Tel; 06- 21347778  of mail naar christvandenheuvel@gmail.com

Nieuws