Bestuursvergadering RCT WZ-NL

31 Augustus 2022 - uur

 

Op 27 augustus 2022 vond al weer de derde bestuursvergadering RCT WZ-NL van het jaar plaats. Naast vertegenwoordigers van de samenwerkende afdelingen was ook de Algemeen Secretaris van de Bond, de heer Klaas Orsel, aanwezig.

De Vicevoorzitter Arie van der Lee leidde de vergadering op een vlotte wijze door de diverse onderwerpen heen. Hij begon met een terugblik naar het afgelopen seizoen, waarbij het Dagelijks Bestuur RCT WZ-NL niet stil heeft gezeten. Hij memoreerde onder meer:

  • de kadervorming, een succesvolle training dankzij de aanwezigheid van bestuursleden RCT WZ-NL en de medewerking van goede trainers,
  • de verbetering van de website,
  • de Bondsdag en de Dag der Banieren.

Tijdens de laatste vergadering van de Bondscommissie RCT WZ-NL op 4 augustus is onder meer de Instellingsbeschikking RCT WZ-NL geëvalueerd. Geconcludeerd wordt dat de huidige structuur van het RCT WZ-NL aanleiding geeft om te bezien om deze structuur ook in andere regio’s kan worden uitgerold. Tevens is afgesproken om het overleg van de Bondscommissie RCT WZ-NL met het Bondsbestuur te intensiveren.

In een goede harmonie werden de diverse agendapunten afgewerkt en konden de afdelingen hun activiteiten aan elkaar kenbaar maken, tevens met als doel om elkaar te versterken.

Na afloop van de vergadering werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws