Laatste nieuws

Bloemlegging bij graf Edwin Bray Booth in Margraten

Bloemlegging bij graf Edwin Bray Booth in Margraten

Roermond / Venlo
Door het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland is op het Ereveld in Margraten het graf van de Amerikaanse militair Edwin Bray Booth geadopteerd. Regelmatig leggen vertegenwoordigers van de Afdelingen Roermond / Venlo en Ospel bloemen bij het graf. Op 16 juni 2021 heeft mevr. Lia Schroeders, secreta...
Video-opnames van uitvaart met Bondseer

Video-opnames van uitvaart met Bondseer

RCT WZ-NL
Na het overlijden van een Wapenbroeder komt steeds meer de vraag of hij / zij al dan niet met Bondseer kan of wil worden begraven. Vaak zijn nabestaanden niet op de hoogte wat een dergelijke uitvaart precies inhoudt en of de overledene eerder de wens heeft uitgesproken om met Bondseer te worden begraven.  Op initiat...
Nederlandse Veteranendag 2021 thuis, voor de buis

Nederlandse Veteranendag 2021 thuis, voor de buis

RCT WZ-NL
Hoe de Veteranendag op 26 juni 2021 eruit komt te zien, is inmiddels duidelijk. Ondanks de te verwachten versoepelingen, organiseert het Nationaal Comité Veteranendag alleen een aangepast programma. Dat betekent geen nationaal defilé voor Z.M. de Koning, geen openbare medaille-uitreiking en geen publieke bijeenkoms...
In Memoriam: Wapenbroeder Harry Bruekers Afdeling Weert

In Memoriam: Wapenbroeder Harry Bruekers Afdeling Weert

Weert
Op 18 mei 2021 hebben de Weerter Wapenbroeders op verzoek van de familie met (beperkte) Bondseer eervol afscheid genomen van hun Wapenbroeder Harry Bruekers. Harry werd geboren te Nederweert op 21 december 1926 en overleed te Weert op 13 mei 2021. Al op de jonge leeftijd van 13 jaar werd Harry als toeschouwer m...
Remembrance Week Londen 2021

Remembrance Week Londen 2021

RCT WZ-NL
Jaarlijks reist een contingent van de Bond van Wapenbroeders af naar het Verenigd Koninkrijk om deel te nemen aan diverse herdenkingen tijdens de Remembrance Week met als hoogtepunt de Cenetaph parade op zondag 14 november. Dit jaar vind deze reis plaats van 11 tot en met 14 november 2021. De Bond van Wapenbroeder...
Communiqué Veteranen Platform inzake film 'De Oost'

Communiqué Veteranen Platform inzake film 'De Oost'

RCT WZ-NL
Op 7 mei 2021 heeft het Veteranen Platform onderstaand communiqué uitgegeven: Communiqué: Vanwege de recente berichtgevingen rond de film ‘De Oost’, die binnenkort in première gaat, neemt het bestuur van de Vereniging Veteranenplatform onderstaand standpunt in. “Op 13 mei 2021...
Cranendonckse Wapenbroeders actief op 4 mei 2021

Cranendonckse Wapenbroeders actief op 4 mei 2021

Cranendonck
Enkele weken voor de dodenherdenking werd de afdeling Cranendonck benaderd door de gemeente om een rol te spelen in de coördinatie nu de coronamaatregelen nog van kracht zijn. Na een overleg met diverse coördinatoren van de verschillende dorpskernen en burgemeester van Kessel kwam men uit op 4 bijeenkomsten in de versc...
Dodenherdenking Wapenbroeders Afdeling Weert

Dodenherdenking Wapenbroeders Afdeling Weert

Weert
Normaliter zijn 4 en 5 mei indrukwekkende dagen voor de Weerter Wapenbroeders. Echter op verzoek van het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert  – kon vanwege COVID 19 slechts met een kleine delegatie worden deelgenomen aan de herdenking op 04 mei 2021 waarvoor overigens alle begrip! De dodenherdenking te W...
Sobere Dodenherdenking Vredesmonument Stramproy

Sobere Dodenherdenking Vredesmonument Stramproy

Weert
Een vertegenwoordiging van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Weert heeft op uitnodiging van de Dorpsraad Stramproy deelgenomen aan de herdenking op 4 mei 2021. Op 4 mei worden alle militaire en burgerslachtoffers van de oorlogen en vredesoperaties vanaf het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Stramproy herdacht. Om...
Ron van Muijen, Afdeling Roermond en Venlo Koninklijk onderscheiden

Ron van Muijen, Afdeling Roermond en Venlo Koninklijk onderscheiden

Roermond / Venlo
“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd kapitein der Koninklijke Luchtmacht b.d. R.A.S. van Muijen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau”. Dit waren de woorden van onze Minister van Defensie, mevrouw Bijleveld, aan het eind van haar toespraak voor Ron van Muijen op maandag 26 april 2021 in de Water...
Koninklijke Onderscheiding voor Kap. der Jagers b.d. Jos Dekker, Afd. Mijnstreek

Koninklijke Onderscheiding voor Kap. der Jagers b.d. Jos Dekker, Afd. Mijnstreek

Mijnstreek
Op 26 april 2021 ontving Kap. b.d. Dekker op de Kromhoutkazerne te Utrecht het Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Met een smoes werd Jos Dekker naar Utrecht geloodst. De verrassing was compleet toen hij naar voren werd geroepen en zijn dochter hem, onder het toeziend oog van minister Bijleveld, de Koninklijke ondersch...
Afdeling Weert verrast haar leden

Afdeling Weert verrast haar leden

Weert
De leden van de Wapenbroeders Weert werden op goede vrijdag verrast door het bezoek van bestuursleden van de Afdeling Weert in hun rol als paashaas. Het Bestuur had al eerder het idee om de leden een hart onder de riem te steken. Vanwege het overlijden van 4 leden in 2020 vond men het minder gepast om een geschenk met de kerst a...
Wapenbroeder Gerard Beerens Erelid van Afd. Midden-Brabant

Wapenbroeder Gerard Beerens Erelid van Afd. Midden-Brabant

Midden-Brabant
Het onlangs afgetreden bestuurslid van de Afdeling Midden-Brabant, dhr. Gerard Beerens - met maar liefst 23 jaar in het bestuur - is op 11 maart 2021 benoemd tot Erelid van de Afdeling Midden-Brabant. De daarbij behorende oorkonde werd hem overhandigd door voorzitter Jan Schrijver.  Kort na zijn aanmelding in 1988 a...
Een verrassing voor alle leden en donateurs van Afd. Roermond en Venlo

Een verrassing voor alle leden en donateurs van Afd. Roermond en Venlo

Roermond / Venlo
Het bestuur van de Afdeling Roermond en Venlo heeft alle leden en donateurs vóór de kerstdagen verrast met een doos bonbons. Deze verrassing werd door de bestuursleden (getooid met kerstmuts) bij de mensen thuis bezorgd. Voor de leden die ver buiten de provinciegrenzen wonen werd deze taak door een bezorgdienst waa...
Afdeling Midden-Brabant bestaat 70 jaar

Afdeling Midden-Brabant bestaat 70 jaar

Midden-Brabant
Op 17 december 2020 bestaat de Afdeling Midden-Brabant 70 jaar. Door de huidige coronamaatregelen kan dit jubileum nu niet worden gevierd. Zodra dit weer mogelijk is, zal dit zeker gebeuren. De leden en de donateurs van de jubilerende Afdeling Midden-Brabant ontvingen allen onlangs een jubileumpin en een doosje chocolaatjes...

Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk