Overdracht voorzitterschap Bond van Wapenbroeders

26 Juni 2021 - uur

Op 24 juni 2021 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering in de Generaal-majoor Kootkazerne te Stroe, de functie van voorzitter Bond van Wapenbroeders door E.R.L. (Edwin) Saiboo overgedragen aan J. (Jan) Verwoerd.

Na ruim 5 jaar het voorzitterschap te hebben uitgeoefend, vond Edwin Saiboo het tijd worden deze functie over te dragen. Onder zijn voorzitterschap heeft de Bond  een nieuw gezicht gekregen met name een nieuw Bondsblad en een nieuwe website. Voor zijn inzet werd bij deze gelegenheid aan Saiboo het Verenigingskruis van Verdienste uitgereikt.

De nieuwe voorzitter Jan Verwoerd dankt de Algemene Ledenvergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en deed te toezegging zich voor de volle honderd procent te zullen inzetten voor de Bond van Wapenbroeders.

Foto: dhr. Klaas Orsel.

Nieuws