Protocol en Exercitie

Regelmatig presenteren leden van het samenwerkingsverband zich bij officiële gelegenheden zoals bij erewachten, herdenkingen, uitvaarten e.d. De leden vormen hierbij het visitekaartje voor de Bond van Wapenbroeders. Ook beschikt een aantal afdelingen van het samenwerkingsverband over een banierdrager of banierwacht. Hiermee wordt de aanwezigheid van de Bond nog eens benadrukt.

De uitvoering van de protocollaire verrichtingen dient op een correcte wijze plaats te vinden. Daartoe is het noodzakelijk dat de banierdragers en / of de banierwachten van het samenwerkingsverband periodiek worden getraind in het onderhouden van bepaalde vaardigheden. Deze trainingen vinden plaats op basis van het Handboek Tenue, Ceremonieel en Exercitie Bond van Wapenbroeders.

Het optreden van de 7-mansformatie Banierwacht Bond van Wapenbroeders tijdens de Nederlandse Veteranendag 2016 met daarachter een aantal banierdragers van de Bond van Wapenbroeders is te zien in een video. De coördinatie voor de 7-mansformatie Banierwacht Bond van Wapenbroeders vindt plaats door dhr. Overklift Vaupel Kleyn.

Jaarlijks in maand mei vindt op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel (Ripseweg 1) een reünie tevens Dag der Banieren plaats. Bij dit evenement tonen de banierwachten van de verschillende afdelingen hun beheersing van de exercitie volgens het protocol. Een deskundige jury beoordeelt het optreden. 

Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk