Richtlijnen dragen medailles en draaginsignes Erecouloirs

De plaats waar de medailles of de batons op het Bondstenue moeten worden gedragen, levert over het algemeen geen discussie op. De draagwijze van de draaginsignes en de herinneringsspelden op het Bondstenue is over het algemeen minder duidelijk voor een ieder.

Het Veteranen Platform (VP) levert jaarlijks een bijdrage aan plechtigheden en herdenkingen. In een aantal gevallen wordt door het VP op verzoek van een andere organisatie een Erecouloir samengesteld uit leden van veteranenverbanden, die zijn aangesloten bij het VP. Op deze wijze wordt bijgedragen aan erkenning en waardering voor de veteranen. De gegeven richtlijnen zijn binnen het VP door het bestuur vastgesteld en gelden dus specifiek voor deelname aan plechtigheden namens en onder verantwoordelijkheid van het VP.

Het VP wil dat deelname aan plechtigheden, en zeker Erecouloirs, respectvol en waardig is, Dit willen wij bereiken door de deelnemers aangeleverd door het VP correct gekleed zijn en dat “de eenheid van tenue” wordt gewaarborgd. Het dragen van allerlei draaginsignes, -spelden, maar ook (ere-)koorden, draagt hier niet aan bij en geeft vaak een rommelige aanblik en doet daarmee afbreuk aan de plechtigheid of ceremonie, maar ook aan de drager zelf.

Aanbevolen wordt bij ceremonies, herdenkingen e.d. ook voor het Bondstenue de richtlijnen van het VP te volgen. Deze richtlijnen kunt u hier nalezen, klik hier.