Video-opnames van uitvaart met Bondseer

15 Juni 2021 - uur

Na het overlijden van een Wapenbroeder komt steeds meer de vraag of hij / zij al dan niet met Bondseer kan of wil worden begraven. Vaak zijn nabestaanden niet op de hoogte wat een dergelijke uitvaart precies inhoudt en of de overledene eerder de wens heeft uitgesproken om met Bondseer te worden begraven. 

Op initiatief van het RCT WZ-NL wordt er nu een voorlichtingsvideo gemaakt, waarin precies wordt aangegeven hoe zo’n uitvaart verloopt. Hiertoe zijn onlangs in Weert de video-opnames gemaakt. Onder leiding van de commandant van het Exercitie Team, de heer Jim Overklift, zijn getrainde banierdragers hiervoor ingezet. Bijgaande foto’s geven een goed beeld wat een dergelijke uitvaart inhoudt. 

Deze video wordt door het Bondsbestuur beschikbaar gesteld met het verzoek om deze in afdelingsverband te vertonen, zodat de leden vooraf kenbaar kunnen maken of zij van deze procedure gebruik willen maken. Door deze voorlichting is het ook wat gemakkelijker om dit onderwerp bespreekbaar te maken in afdelingsverband, maar ook thuis met het gezin.

Deze video is tot stand gekomen door sponsoring vanuit het Steunfonds van de Bond van Wapenbroeders.

Het RCT WZ-NL heeft in samenwerking met het Bondsbestuur binnenkort ook overleg met de landelijke uitvaartorganisaties om dit te bespreken.

Naar de foto's van de uitvaart met Bondseer, foto's dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws