Geslaagde zomerse Limburgse Veteranendag in Roermond

18 Juni 2023 - uur

Op 17 juni 2023 waren veel veteranen met evt. hun partners al vroeg aanwezig tijdens de Provinciale Limburgse Veteranendag in het unieke Nationale Herdenkingspark in Roermond.

Na het intreden van de banier- en vlagdragers onder leiding van dhr. Henk Vogels  arriveerden het militair en het civiel cortège omstreeks 11.00 uur bij het Verbindend monument tussen het Nationaal Monument voor Vredesoperaties en het Indië-monument.

In zijn welkomstwoord heette de voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag, dhr. J. Verboeket alle aanwezigen van harte welkom. ‘Vandaag herdenken wij als eerste onze gevallen collega’s, uit respect voor hun ultieme offer. Respect ook voor allen, die na hun inzet beschadigd thuis kwamen en tot op de dag vandaag mee om moeten gaan. Daarnaast is ook respect voor allen in de naaste omgeving’. Vervolgens las hij het aanhankelijkheidsbericht aan Zijne Majesteit de Koning voor alsmede het antwoord dat hij van de Adjudant Generaal van de Koning namens de Koning heeft ontvangen.

Zijn herdenkingstoespraak begon de Gouverneur van de provincie Limburg, dhr. Roemer met het feit dat hij drie weken geleden in Margraten in gesprek was met een aantal Amerikaanse veteranen uit WO II, maar ook met jonge veteranen had gesproken. ‘Al hun verhalen zijn hem voor hem recht in het hart. In de onlangs gepubliceerde Veteranennota staat dat de aandacht voor veteranen flink is toegenomen en volgens hem hoort dat zo. Omdat zijn vader ook veteraan was geweest, raken die verhalen hem’.

De waarnemend burgemeester van Roermond, dhr. Hoes vindt het belang om samen aanwezig te zijn op deze veteranendag. ‘De gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid zal altijd blijven bestaan. Veteranenstad Roermond vindt het belangrijk dat er een vaste plaats is om te herdenken en om samen te zijn, hier in het Herdenkingspark. Herdenken doen wij om niet te vergeten. Zo lang je naam genoemd wordt, blijf je in leven’.

Aansluitend volgde het dodenappel en 1 minuut stilte. Muzikaal werd de herdenking opgeluisterd door de Fanfare Bereden Wapens.

Kransen en bloemen werden onder meer gelegd door de Gouverneur van de provincie Limburg, dhr. Roemer, de vertegenwoordiger namens de Nederlandse Krijgsmacht lkol KMar Badoux en lkol Plender, burgemeester Hoes namens de gemeente Roermond. Tevens legde plaatsvervangend Commandant Allied Joint Force Command Brunssum, Lieutenant General Luis Lanchares een krans. Ook werd een krans gelegd namens alle in Limburg woonachtige veteranen door dhr. J. Verboeket (voorzitter Stichting Limburgse Veteranendag) en dhr, Berkholst, Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen Het Eldershoes.

Tot slot werd een overweging uitgesproken door majoor aalmoezenier Van Grimbergen. Zij hield het vredesgebed van de heilige Franciscus, dat voor iedereen een steun kan zijn.

Aansluitend was er vanaf 12.00 tot 17.00 uur een gezellig samenzijn met een uitgebreid programma voor jong en oud. Dat begon met het Veteranendefilé, voorafgegaan door de Pipers Society Castle d’Aldenghoor.

Daarna werden er demonstraties gegeven met politiehonden en was er onder meer een optreden van zangeres Lilly Weitjes, die aan de herdenking al een prachtige bijdrage had geleverd. In het stadspark stonden ook diverse info- en eetstands, waaronder een stand van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo. Kinderen konden zich o.a. laten schminken en spelen op een springkussen.

Het bleef nog lang gezellig op het Nationale Herdenkingspark, ondanks de flinke warmte van rond de 30 graden.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

Naar de foto's van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel: > 

Naar de video van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: >

Nieuws