Handboek Tenue, Ceremonieel en Exercitie BvW

De Bond van Wapenbroeders kent een uitgebreid Handboek Tenue, Ceremonieel en Exercitie. Dit handboek bevat richtlijnen voor de individuele Wapenbroeder en de organisatiedelen voor de Bond van Wapenbroeders. In 2019 is het handboek grotendeels herzien.
Voor het jaar 2022 staat de volgende herziening in de planning, waarbij ook de nieuwe Bondsbanier in het handboek zal worden opgenomen.

Voor het Handboek Tenue, Ceremonieel en Exercitie Bond van Wapenbroeders , klik hier.