Herdenking bij Abdij Lilbosch

29 September 2022 - uur

Op zondag 25 september 2022 werd de jaarlijkse herdenking bij het Hoofdmonument nabij de Abdij Lilbosch te Echt (Pey) gehouden voor de in WO II in het gebied van de huidige  Gemeente Echt-Susteren omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden.

Op 3 september 2006 werd op initiatief van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid het monument nabij Abdij Lilbosch onthuld. Dit monument, samen met inmiddels 6 gedenktekens op plaatsen waar de geallieerde vliegtuigen zijn neergestort, vormen een eerbetoon aan de vliegtuigbemanningsleden die in deze donkere dagen uit onze geschiedenis hun leven hebben gegeven voor het herwinnen van onze vrijheid. Sinds 2006 wordt jaarlijks, in principe op de laatste zondag van de maand september, een herdenking bij dit Hoofdmonument gehouden. Al vele jaren bezoeken de bestuursleden van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid op de zaterdag voorafgaand aan de herdenking alle eerder genoemde gedenktekens en het graf van Flight Lieutenant John Norman Payne Arkle (Royal Air Force) op het kerkhof bij de Amalbergabaseliek te Susteren om op deze plaatsen een krans/ bloemstuk te leggen en even met een Last Post signaal stil te staan bij de verschillende situaties waarbij deze militairen zijn omgekomen.

Zoals gezegd, heeft dit jaar de jaarlijkse herdenking bij het Hoofdmonument nabij de Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6 te Echt (Pey) op zondag 25 september plaatsgevonden. De organisatie was als gebruikelijk in handen van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid met hulp van diverse vrijwilligers en organisaties zoals de Scouts van de Groep Maria Goretti uit Pey en de Wapenbroeders, behorende tot afdelingen die aangesloten zijn bij het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL), onder leiding van de heer Frits Paulissen. De Wapenbroeders werden ingezet als vlaghijsers voor het hijsen van de Nederlandse vlag en de 4 vlaggen van de landen waartoe de omgekomen vliegtuigbemanningsleden behoren alsmede als banierdragers. Ook de voorzitter (lkol Dré van de Ven) en de vicevoorzitter (dhr. Arie van der Lee) van het RCT WZ-NL waren met hun partners bij dit jaarlijks evenement aanwezig. Tot een ieders vreugde waren de weergoden ons welgevallig; niet te koud en vooral een heerlijk zonnetje. Mede door het mooie weer kwam er spontaan nogal wat publiek op deze herdenking af. Naast de diverse genodigden, waaronder de burgemeester van de Gemeente Echt-Susteren met echtgenote, de commandant van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) met echtgenote, Britse en Amerikaanse luchtmachtmilitairen van het Allied Joint Force Command Brunssum (JFCBS), vertegenwoordigers van verschillende aanverwante stichtingen en verenigingen (bijvoorbeeld de Bond van Wapenbroeders en de Stichting Limburgse Veteranendag) met hun partners en nog vele andere genodigde personen, was er ook een afvaardiging van 8 personen van het AZC Echt. Twee van hen, een vrouw uit Jemen die voorheen bij de VN werkzaam was en een man uit Rusland die uit dit land gevlucht was, hebben door hun optreden een mooie bijdrage aan de activiteiten van de dag geleverd. Vooral de wijze waarop de Russische man stukken in het Engels zong, begeleid met zijn keyboard, was zeer aandoenlijk. Ook de schooljeugd, Lukas Eberson van het voortgezet onderwijs en Lotte Ramakers van het basisonderwijs, heeft door voordrachten een bijdrage aan de ceremonie geleverd. De muzikale begeleiding werd verzorgd door een ensemble van de Koninklijk Erkende Fanfare uit Pey en een ensemble van The Pipers Society of Castle d’Aldenghoor uit Haelen. Als trompettist trad de heer Jean Pisters uit Baexem op. Tijdens de herdenking werden ook toespraken gehouden, te beginnen door de voorzitter van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid (majoor der Koninklijke Luchtmacht b.d. Martin van Bedijk), gevolgd door burgemeester Hessels van de Gemeente Echt-Susteren en de Abt Dom Malachias van de Abdij Lilbosch. Diverse kransen en bloemstukken werden met hulp van de Scouts gelegd. Alle activiteiten werden door de lokale LEF-TV uit Echt op video gezet en door diverse fotografen, waaronder de heren Pim Ermers en Wiel Mackus van de Bond van Wapenbroeders, vastgelegd.

De gehele ceremonie werd geleid door Edwin Jacobsz (luitenant-kolonel van de Vbdd b.d.),  bestuurslid van de organiserende stichting en lid van het Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL. Na de vele jaren tijdens deze jaarlijkse herdenkingen als ceremoniemeester te hebben gefungeerd, houdt hij na deze herdenking hiermee op. Ook zal hij na vele jaren het bestuur van de stichting verlaten. Hem kennende doet hij dit met pijn in het hart, maar hij draagt deze functie graag aan een jongere collega in het bestuur over.

Na de herdenking zouden 2 Harvards uit de historische verzameling van de Koninklijke Luchtmacht overvliegen. Jammer genoeg werd dit een paar dagen voor de herdenking door de Koninklijke Luchtmacht om technische en organisatorische redenen afgelast.

De nazit voor alle deelnemers aan de herdenking werd voor het eerst op de binnenplaats van de Abdij gehouden. Deze keuze, die met volledige instemming van de Abt plaatsvond, bleek een schot in de roos te zijn. De ruimte was meer dan voldoende. Alle bestuursleden hadden een bijdrage aan de voorbereidingen gelevers met de dames Angelique Heijnen en Francesca Penders als kartrekkers. Heel veel energie werd in de voorbereidingen gestoken en het resultaat was navenant. Hopelijk krijgt de stichting het volgend jaar weer toestemming om de nazit op deze plaats te houden.

Tot slot werd, na een afsluitende toespraak van de voorzitter van de stichting, met een welgemeend applaus afscheid genomen van Edwin Jacobsz die reeds bij het ontstaan van de stichting tot het bestuur toetrad.

Wij kijken met een voldaan en tevreden gevoel terug op deze zeer geslaagde dag. 


Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

Naar de foto's van dhr Wiel Mackus: >

Nieuws