Eerbetoon aan Jim Overklift Vaupel Kleyn voorafgaand en tijdens herdenking Nationaal Indië Monument (NIM) in Roermond

03 September 2022 - uur

Op 4 september 2021 overleed Jim Overklift tijdens de voorbereidingen van de herdenking bij het NIM in Roermond. Voorafgaand en tijdens de herdenking dit jaar is er een eerbetoon betuigd aan Jim. In samenspraak met het bestuur van de Stichting NIM 1945 - 1962, de KOVOM en de Bond van Wapenbroeders werd in de ochtend van 3 september 2022 in besloten gezelschap stilgestaan bij het overlijden van deze unieke persoon. Op ongeveer de plaats waar hij een jaar eerder was overleden, werden bloemstukken gelegd. In aanwezigheid van nabestaanden werd door veel banierdragers van de Bond van Wapenbroeders een eregroet gebracht.

Tijdens de Indiëherdenking stond de voorzitter van de Stichting NIM 1945 - 1962, dhr. J. Kneepkens, ook stil bij de persoon van Jim Overklift. Het memoreerde dat Jim lange tijd nauw betrokken was bij de herdenkingen. Hij stuurde jarenlang groepen vrijwilligers aan en had de leiding van de banierengroep. ‘Jim stierf en het harnas en zal altijd met de Indiëherdenkingen verbonden blijven’. Ook zijn optimisme en enthousiasme worden bijzonder gemist.

Naar de foto’s van dhr Wiel Mackus: >

Nieuws