Reünie tevens Dag der Banieren op 24 mei 2024

24 Maart 2024 - uur

Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL) organiseert voor de leden/ donateurs met eventuele partners van de Bond van Wapenbroeders de jaarlijkse Reünie tevens Dag der Banieren, die op vrijdag 24 mei 2024 gehouden zal worden.

Ook externe genodigden en veteranenorganisaties in de provincies Limburg en Nood-Brabant zijn voor deze reünie uitgenodigd. 
Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door Vfonds en de Stichting Koepel Veteranen en andere Geüniformeerden Organisaties Limburg (SKVGOL).

Het programma van de Dag der Banieren is:

09.00 – 10.00 uur                                                 Ontvangst met koffie/ thee in het Bedrijfsrestaurant (geb. 320).
10.00 – 10.15 uur Welkomstwoord door de voorzitter van het RCT WZ-NL.
10.15 – 10.45 uur Oefenen met de banier- / vlagwachten en instructie.
10.45 – 11.45 uur Optreden en jurering banier- / vlagwachten.
11.45 – 13.15 uur  Gezellig samenzijn
In deze periode zal de jury zich beraden over de geleverde prestaties van de banier- / vlagwachten.
Aansluitend worden de belangrijkste bevindingen gezamenlijk teruggekoppeld.
13.15 – 14.15 uur Rijstmaaltijd.
14.15 – 16.30 uur Gezellig samenzijn met mogelijkheid tot dansen. Tijdens dit samenzijn zullen de prijzen aan de banier- / vlagwachten worden uitgereikt.
14.15 – 16.30 uur Museum Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging geopend.
16.30 uur Afsluiting, waarna iedereen de kazerne verlaat.


Aanmelding

De aanmelding voor de Dag der Banieren sluit op 6 mei 2024. De aanmelding vindt plaats via de secretaris van uw afdeling of identiteitsgroep met de volgende gegevens:
- naam, voorletters, tussenvoegsels,
- adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer,
- ID soort en ID nummer.   

Toegang tot het onderdeel
In verband met de toegangscontrole aan de poort dienen persoonlijke gegevens van de deelnemers vooraf te worden aangemeld. Dit is ook van toepassing voor de leden van uw banierwacht en de eventuele partners van de deelnemers. Het “spontaan” aanmelden aan de poort voor deelname aan de Dag der Banieren is niet mogelijk.

Bijdrage
De persoonlijke bijdrage voor deelnemers van de samenwerkende afdelingen BvW in de provincies Noord-Brabant en Limburg is gesteld op € 8,00 per persoon, buiten het samenwerkingsverband op € 9,00 per persoon. 

Overmaken bijdrage
Ook deze keer wordt verzocht om de bijdrage vooraf te laten voldoen.
U wordt verzocht de persoonlijke bijdrage vóór 6 mei 2024 over te maken op rekeningnummer NL28 RBRB 0938 1589 88 t.n.v. A.A. van Eldik te Weert o.v.v. “Dag der Banieren 2024”.

Tenue
Indien u in het bezit bent van het Bondstenue wordt u verzocht in Bondstenue met batons te verschijnen.
Banier- / vlagwachten : Bondstenue met model decoraties en katoenen handschoenen.

Overig
Deelnemers aan dit evenement gaan akkoord met het maken en het gebruik van het fotomateriaal, die op onze websites geplaatst zullen worden.

Wij hopen velen van u op 24 mei 2024 op de Luitenant-generaal Bestkazerne Vredepeel te mogen verwelkomen.

Nieuws