Vergadering Dagelijks Bestuur Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland

12 Oktober 2020 - uur

Op 5 oktober 2020 vond de derde vergadering van het Dagelijks Bestuur RCT WZ-NL (DB) plaats in Nederweert. In de ruimte onder Reisbureau Mackus vond de vergadering ‘coronaproof’ plaats. Het eerste besluit was het annuleren van de bestuursvergadering RCT WZ-NL 31 oktober 2020 en de halfjaarlijkse PR-vergadering op 17 november 2020 vanwege de steeds verdergaande coronacrisis.

Het DB blijft ondanks deze problemen niet bij de pakken neer zitten. Zo wordt door het afnemen van het aantal leden binnen onze afdelingen het steeds moeilijker aan bestuursleden komen. Nagedacht over mogelijkheden om besturen nog meer te ondersteunen en te adviseren. Ook is het DB bezig om aan het onderwerp kadervorming invulling te geven, waarbij gedacht wordt aan:

  • wat is er nodig om bestuurslid te worden van een afdeling;
  • op welke wijze kunnen we vrijwilligers werven;
  • hoe kunnen we nieuwe leden verkrijgen.

Op PR-gebied zullen er nieuwe impulsen komen om de Bond van Wapenbroeders meer onder de aandacht te brengen. Het optreden van onze banierdragers bij herdenkingen en uitvaarten met Bondseer zullen verder worden ‘gepromoot’ 

De volledige brief aan de besturen over dit onderwerp kunt u hier terugvinden.

De foto is dhr. Wiel Mackus

Nieuws