Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland

04 Februari 2023 - uur

Op zaterdagmiddag 28 januari 2023 had ruim op tijd zich een aantal bestuursleden van de samenwerkende afdelingen in het zuiden van het land verzameld op de nieuwe vergaderlocatie Beej Bertje in Weert. De reden was de bestuurs- tevens jaarvergadering van het Regionaal Coördinatie Team  Wapenbroeders Zuidelijk NL (RCT WZ-NL). De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Pierre Geurten en Math Roost waren al druk bezig om de boeken van de 1e penningmeester, dhr. Atty van Eldik te controleren.

Het Bondsbestuur werd vertegenwoordigd met de Bondsvertegenwoordiger mevr. Saskia Heezen.

Na de opening door de vicevoorzitter Arie van der Lee werd eerst stil gestaan bij de overleden Wapenbroeders. In zijn uitgebreide openingswoord stond hij onder meer stil bij de volgende onderwerpen:

  • de geslaagde pilot kadervorming in april 2022, die dit jaar door het Bondsbestuur opnieuw zal worden georganiseerd,
  • de aandacht voor de PR & Marketing, het concept beleidsplan dat door Ere-VZ Jacobsz in ontwikkeling is,
  • de verbeteringen aan de website vorig jaar,
  • het internetbankieren en de overgang naar een nieuwe bank dit jaar door het Bondsbestuur,
  • de secretariaatsondersteuning, die aan enkele afdelingen wordt verleend,
  • de evaluatie van de instellingsbeschikking RCT WZ-NL en daarmee de erkenning door het Bondsbestuur. Het grootste cadeau is dat alle afdelingen binnen de Bond worden ondergebracht in 3 regionale RCT’s. Aan het RCT WZ-NL zullen vermoedelijk de Afdelingen Zeeland, West-Brabant en Baronie van Breda worden toegevoegd.
  • het Dagelijks Bestuur RCT WZ-NL overlegt intensiever met het Bondsbestuur tot eenmaal per kwartaal.
  • de problematiek van de afnemende bestuurskracht bij een enkele afdelingen. Het RCT WZ-NL is zich hiervan terdege bewust en hoopt de afdelingen overeind te houden.

Vervolgens werden het Jaarverslag RCT WZ-NL en het Jaarverslag Protocol RCT WZ-NL goedgekeurd. Via de linken kunt u de jaarverslagen lezen.

Vervolgens maakten de bestuurders van de afdelingen ruimschoots van de gelegenheid gebruik om elkaar te informeren over de activiteiten, die zij hadden ondernomen sinds de vorige bestuursvergadering of nog binnenkort op stapel staan. Een groot voordeel hiervan is dat afdelingen elkaar kunnen beïnvloeden en sommige activiteiten e.d. van elkaar overnemen.

Ruim twee en een half uur later werd de vergadering door de vicevoorzitter Arie van der Lee onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng beëindigd. Na de vergadering werd nog gezellig bijgepraat.

Van de vergadering heeft dhr. Wiel Mackus weer een aantal mooie foto's genomen, die u via onderstaande link kunt bekijken.

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus >

Nieuws