Herdenking Nationaal Indië Monument (NIM) in Roermond

04 September 2022 - uur

De opkomst bij de 35e herdenking in Roermond was op 3 september 2022 wat kleiner dan in 2019, de laatste keer dat een grote herdenking plaatsvond. De afgelopen twee jaar was er door corona slechts een kleine herdenking in besloten kring.

Aanwezig waren, naast Minister President (MP) Rutte, vijftien Indië-veteranen, die allen in rusthuis Bronbeek zitten en ouder zijn dan 90 jaar. Tevens was majoor Kroon eregast als drager van de Militaire Willemsorde. Verder waren er naast veel Wapenbroeders, ook veel Indië- en Nieuw Guinea-veteranen alsmede veteranen uit vredesmissies. Ook de Bond van Wapenbroeders leverde weer haar bijdrage met veel banierdragers

Voorzitter Jo Kneepkens van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 begon met een eerbetoon aan Jim Overklift Vaupel Kleyn. Vervolgens leverde hij kritiek op de conclusies van het wetenschappelijk onderzoek naar het optreden van Nederland in Indonesië in de jaren 1945-1949. Volgens hem ontbrak een juiste balans en wordt vergeten hoeveel positieve bijdragen Nederlandse militairen in die tijd hebben geleverd aan de Indonesische bevolking. Hij had het onder meer over de aanleg van wegen en het verstrekken van voedsel, zaken die naar zijn mening nauwelijks zijn belicht in het onderzoek. Bovendien had het overgrote deel van de Nederlandse militairen een ondersteunende taak, zei hij, en is het gros nooit betrokken geweest bij extreme handelingen. ‘De militairen verdienen respect en dankbaarheid voor wat ze gegeven hebben aan de bevolking van Indonesië en ook de inzetten daarna’, aldus Kneepkens.

Aalmoezenier Sanneke Brouwers gaf in haar gebed aan dat wij denken aan hen, die zijn gestorven in het voormalig Nederlands Indië en Nieuw-Guinea. Ook aan hen, van wie wij later afscheid moeten hebben nemen. Zijn verzocht om troost maar gaf aan dat er ook troost is, voor de tijd die met elkaar is gegeven.

Minister-President Rutte gaf in zijn toespraak aan dat zijn familiegeschiedenis onlosmakelijk is verbonden met Nederlands-Indië. Indonesië was in zijn jeugd nooit ver weg. In 2013 bezocht hij het ereveld Menteng Pulo in Indonesië, de laatste rustplaats van duizenden Nederlandse militairen en burgerslachtoffers. ‘Duizenden witte kruisen, een serene en gewijde plek, een bijna onwerkelijke oase van rust en stilte midden in de metropool Jakarta’. ‘Vandaag herdenken wij hen en al hun kameraden, die ook het hoogste offer brachten, en die elders hun laatste rustplaats vonden. KNIL-militairen, Nederlandse beroepsmilitairen en veel dienstplichtige jonge mannen die vanuit Nederland naar een ver en voor hen onbekend land werden gestuurd. Zonder noemenswaardige training of adequate uitrusting, amper voorbereid op wat hen te wachten stond’. Nederlandse militairen en dienstplichtigen werden volgens de MP een strijd ingestuurd, die niet te winnen was ofwel een onmogelijke missie. Rutte bevestigd dat het wetenschappelijk onderzoek naar het optreden van Nederland in Indonesië in de jaren 1945-1949 dat in februari 2022 werd gepresenteerd, veel heeft losgemaakt. Ondanks de stevige conclusies heeft het kabinet volgens hem duidelijk gemaakt dat de verantwoordelijkheid moet worden gelegd, waar die thuishoort en wel bij de gezagsdragers van toen. Dus zeker niet bij de individuele dienstplichtigen, die in een onmogelijke positie werden gebracht, waarvan zij en hun familie altijd de last hebben gedragen. Het kabinet heeft daarvoor excuses gemaakt, die hij nogmaals herhaalt.

Na de officiële kranslegging vlogen ook dit jaar weer als eerbetoon vier F-16 straaljagers over het herdenkingspark in een missing-men-formatie.

In zijn toespraak gaf de directeur van het NL Veteranen Instituut, Brigade-Generaal P. Hoefsloot aan dat het Meer Jarenonderzoek te eenzijdig was. Volgens de belangenbehartiger van Nederlandse veteranen lag de focus in de studie op geweld aan Nederlandse zijde, maar kwam het geweld van beide kanten.

Ook in de declamatie door Stadsdichter dhr. H. van Bergen klonk een weerwoord door op het eerder vermelde onderzoek, hetgeen hem applaus opleverde.

Na de kransleggingen werd de  herdenking afgesloten met een défilé van autoriteiten en genodigden.

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus: >

 

 

Nieuws