Jaarvergadering Regionaal Coördinatie Team WZ-NL

26 Januari 2020 - uur

Op 25 januari 2020 was het al vroeg druk in Café Centraal in Nederweert. In de ochtend kwam eerst de Commissie Public Relations van de Bond van Wapenbroeders bij elkaar. Onder het voorzitterschap van de Algemeen Voorzitter Edwin Saiboo kwamen diverse PR-aangelegenheden aan de orde. Een van de belangrijke onderwerpen was de voortgangsbespreking over de nieuwe website voor de Bond van Wapenbroeders. Naar verwachting zullen wij binnen een redelijke termijn hiervan kunnen genieten.

Bij de jaarvergadering van het RCT was het belangrijkste onderwerp de Instellingsbeschikking voor de Bondscommissie RCT WZ-NL. Met het Bondsbestuur was de afgelopen maanden intensief overlegd om tot een goede tekst voor de instellingsbeschikking te komen. Deze beschikking regelt de taken van de nieuwe Bondscommissie op verschillende niveaus, te weten de Bondstaken, de gemengde taken en de coördinerende taken van het RCT WZ-NL voor de afdelingen. De volledige tekst van de Instellingsbeschikking kunt u hier nalezen
Ook waren er jaarlijkse verkiezingen van de bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar waren:
- dhr. Frans Maes, voorzitter.
- Wiel Mackus, 2e secretaris / 2e penningmeester / materieelbeheer.
Beide heren werden bij acclamatie verkozen.

Om de continuïteit voor de toekomst zeker te stellen, is de nieuwe functie van Vicevoorzitter in het Dagelijks Bestuur opgenomen. Hiervoor heeft zich beschikbaar gesteld en is bij acclamatie verkozen dhr. Arie van der Lee.

Voor de vacature 1e PR-functionaris had dhr. Maik Bergman zich beschikbaar gesteld. Nadat hij zich had voorgesteld, is ook hij bij acclamatie verkozen.
Alle nieuwe bestuursleden worden van harte gefeliciteerd met hun verkiezing en veel succes toegewenst in hun functie.

Aansluitend aan de jaarvergadering werd aan dhr. Hans Kroes het Verenigingskruis van Verdienste Bond van Wapenbroeders toegekend. Meer kunt u hierover hier lezen, klik hier.

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws