Secretaris Hans Kroes ontvangt Verenigingskruis van Verdienste

26 Januari 2020 - uur

Op zaterdag 25 januari 2020 ontving onze secretaris Hans Kroes, uit handen van de Bondsvoorzitter Edwin Saiboo, het Verenigingskruis van Verdienste. Op het einde van de jaarvergadering van het Regionaal Coördinatie team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL) stapte Edwin Saiboo naar voren en op dat zelfde moment kwamen de echtgenote en dochter van Hans Kroes de vergaderzaal binnen. Een verbaasde Hans werd vervolgens door de Bondsvoorzitter toegesproken. Edwin Saiboo gaf een samenvatting van de vele verdiensten van Hans voor de wapenbroeders. Hij spelde Hans de onderscheiding op en overhandigde hem de oorkonde. Ook de echtgenote en dochter van Hans werden in de felicitatie betrokken.

De verdiensten van Hans Kroes liggen op drie vlakken:

  • het Bondsniveau,
  • het RCT WZ-NL en
  • de Afdeling Midden-Brabant.

Op Bondsniveau zit Hans in de PR-Commissie en in het Steunfonds. Op allerlei vlakken adviseert hij het Bondsbestuur.

Bij het RCT WZ-NL is Hans secretaris en organiseert hij de jaarlijkse excursies. De PR vergaderingen van het RCT-WZ-NL worden door Hans georganiseerd. Hij beheert en verzorgt zeer consequent de website en de sociale media voor het RCT WZ-NL.

Dit laatste doet Hans ook voor de Afdeling Midden-Brabant. Bij deze afdeling is hij al 7 jaren een zeer goede secretaris. Maandelijks brengt Hans een Nieuwsbrief uit voor de leden en donateurs. Ook bij de afdeling organiseert hij de excursies. Hans is ook zeer nauw betrokken bij de organisatie van de herdenkingen in Tilburg en Goirle. Op de basisscholen in Goirle en enkele scholen in Tilburg geeft Hans ieder jaar les in ‘Oorlog, vrijheid en de bevrijding van Goirle of Tilburg’. Bij de viering van 70 jaar Bevrijding heeft Hans een grote bijdrage geleverd in de totstandkoming van het boekje ’Offers voor onze Vrijheid’. Bij 75 jaar Bevrijding deed hij dat ook bij de documentaire ‘De vrijheid verloren… en herwonnen, Goirle 1939 -1945’. Voor de regionale Veteranendag heeft Hans Kroes zich vele jaren ingezet. Hans is al vele jaren Nuldelijnsondersteuner. Sinds vorig jaar is hij Regiocoördinator voor Nuldelijnsondersteuning in onze provincie. Op Hans Kroes kun je rekenen. Hij staat altijd voor alle wapenbroeders klaar en zal iedereen helpen waar hij kan.

Hans Kroes heeft deze hoge onderscheiding van de Bond van Wapenbroeders zeer verdiend.
Hans, van Harte gefeliciteerd.

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >
 

Nieuws