Jaarvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland

28 Januari 2019 - uur

Op zaterdagmiddag 26 januari 2019 had zich ruim op tijd een aantal bestuursleden verzameld van de Bond van Wapenbroeders verzameld in het souterrain van Reisbureau Mackus in Nederweert. De reden hiervoor was de bestuurs- tevens jaarvergadering van het Regionaal Coördinatie Team  Wapenbroeders Zuidelijk NL (RCT WZ-NL). De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Peter van den Berg en Jan Schrijver waren ook al bezig om de boeken van de 1e penningmeester, dhr. Atty van Eldik te controleren. Het Bondsbestuur was goed vertegenwoordigd met Algemeen Secretaris, dhr. Klaas Orsel en Bondsvertegenwoordiger mevr. Saskia Heezen.

Voordat met de bestuursvergadering werd begonnen, vond de overdracht in bruikleen plaats van de Bondsbanier plaats. Lees hier meer over de ceremonie en de foto’s.
.
Tijdens de vergadering kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Na de mededelingen van de voorzitter, dhr. Frans Maes en van de afdelingen werd begonnen met het Jaarverslag RCT WZ-NL. De volledige tekst kunt hier lezen. 

Ook het Jaarverslag van Protocol en Exercitie werd besproken. Na de behandeling van het vorige verslag en de openstaande actiepunten, werden de plannen voor de activiteiten in het jaar 2019 van het RCT WZ-NL en van de  samenwerkende afdelingen besproken. Het jaar 2019 belooft weer een bijzonder jaar te worden met diverse activiteiten. Veel afdelingen leveren een intensieve bijdrage aan de 75-jarige bevrijding en de Afdeling Ospel viert tevens haar 40 jarig jubileum.

Een keer per jaar wordt er uitvoerig gesproken over de financiën. De financiële positie van het RCT WZ-is gelukkig enigszins verbeterd, zonder dat er reden tot juichen is. Het verwerven van extra inkomsten zoals met sponsoren e.d. blijft dringend gewenst. Ook de PR-activiteiten van de samenwerkende afdelingen voor het jaar 2019 zijn aan de orde geweest. Ten aanzien van Protocol en Exercitie werden complimenten uitgedeeld aan de Banierdragers en de coördinator dhr. Jim Overklift, die zich telkens weer inzetten voor een perfecte uitvoering van de ceremoniële plechtigheden. De heer Frans Maes had zich herkiesbaar gesteld voor de functie van voorzitter, voorshands voor de duur van een jaar. Onder luid applaus werd Frans  herkozen.

Ruim twee uur later werd de vergadering door de Voorzitter Frans Maes beëindigd onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng. Na de vergadering werd door eenieder nog gezellig bijgepraat.

Van de vergadering heeft dhr. Wiel Mackus weer een aantal mooie foto's genomen, die u via onderstaande link kunt bekijken.

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus >

 

Nieuws