Overdracht Bondsbanier aan het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland

27 Januari 2019 - uur

Op 26 januari 2019 heeft de overdracht van de banier van de Bond van Wapenbroeders in bruikleen aan het RCT WZ-NL plaatsgevonden. De ceremonie vond plaats in Nederweert, waarbij de Bondsbanier werd overgedragen door de Bondsbestuursleden dhr. Klaas Orsel en mevr. Saskia Heezen aan de voorzitter van het RCT WZ-NL, dhr. Frans Maes. Op zijn beurt gaf hij de Bondsbanier weer door aan dhr. Jim Overklift Vaupel Kleijn met het verzoek om goed voor de Bondsbanier zorg te dragen.

De reden voor de overdracht van de Bondsbanier in bruikleen is dat ultimo 2018 het Bondsbureau in Leusden is opgeheven. Als gevolg daarvan is de banierkast van de Bond van Wapenbroeders voor de opslag van de Bondsbanier verhuisd naar het zuiden van het land. Tevens vinden maandelijks de trainingen voor de banierdragers in Nederweert plaats.

In zijn toespraak ging dhr. Klaas Orsel in op de reden van de overdracht en het belang van een goede presentatie van de Bond door middel van de Bondsbanier. Hij sprak zijn vertrouwen uit dat de Bondsbanier een goede plaats had verworven. Dhr. Frans Maes gaf aan dat hij het een bijzondere eer vond om de Bondsbanier in ontvangst te mogen nemen. Hij gaf aan dat met zorgvuldigheid de Bondsbanier zal worden ingezet tijdens diverse publieke activiteiten.

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws