Een Veteraan Vertelt met Luitenant-generaal b.d. Leo Beulen bij Afd. Roermond en Venlo op 24 november 2023

10 November 2023 - uur

Luitenant-generaal b.d. Leo Beulen begon zijn militaire loopbaan in 1978 op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij wordt in 1982 beëdigd als tweede luitenant bij de Luchtdoelartillerie en geplaatst in Nunspeet en vervult vervolgens tot 1991 diverse commandanten- en staffuncties. Na een opleiding bij het Instituut Defensie Leergangen wordt majoor Beulen geplaatst bij de staf 1 Legerkorps als hoofd bureau operaties. Hier werkt hij vooral aan grote legerkorps oefeningen, de voorbereiding van eenheden voor uitzendingen en aan de samenvoeging van het Nederlandse en Duitse Legerkorps.

Daarna wordt hij hoofdofficier bij de Defensiestaf. In 1997 volgt hij de General Staff Course aan het Command and General Staff College in Leavenworth, Kansas (VS). In 1998 keert hij terug naar Nederland en wordt docent op het Instituut Defensie Leergangen en voorzitter van de NAVO-werkgroep Allied Joint Publication 3 (Operations). Een jaar later wordt luitenant-kolonel Beulen commandant van 25 Afdeling Pantserluchtdoelartillerie. Daarna  gaat hij naar staf 1 Divisie als hoofd sectie G3 en wordt van daaruit in 2002 uitgezonden naar Bosnië Herzegovina in het voormalig Joegoslavië. 

Na terugkeer in Nederland wordt hij geplaatst bij de Afdeling Algemeen Beleid van de Landmachtstaf. In 2003 wordt hij bevorderd tot kolonel en wordt deelprojectleider Integrale Plannen van de projectgroep Reorganisatie Defensiestaf. Vervolgens wordt kolonel Beulen commandant van het Commando Luchtdoelartillerie en geeft hij leiding aan de samenvoeging van de school en de operationele eenheden van de Luchtdoelartillerie en de verhuizing van het Commando Luchtdoelartillerie naar de Peel. 

Vanaf december 2007 is hij hoofd van de afdeling J3 Operaties van de Directie Operaties van de Defensiestaf. In 2009 volgt zijn bevordering tot brigade-generaal en wordt geplaatst bij het NATO Forces hoofdkwartier in Heidelberg als Director Joint Coördination Centre. In deze functie wordt hij uitgezonden als Hoofd J3 van het Hoofdkwartier ISAF in Kabul, Afghanistan. In mei 2012 keert generaal-majoor Beulen terug naar de Defensiestaf als Directeur Operaties. Vanaf oktober 2014 is hij Plaatsvervangend Commandant van 1 (GE/NL) Corps in Münster, Duitsland. In maart 2016 wordt hij Commandant Landstrijdkrachten in de rang van luitenant-generaal, waarna hij in 2019 met leeftijdsontslag gaat.
Leo Beulen is getrouwd met Annemiek. Zij hebben een dochter en twee zoons. Hij is geboren en getogen in Horn en na vele jaren van omzwervingen, weer woonachtig in zijn geboorteplaats.

Luitenant-generaal b.d. Leo Beulen verzorgt een interessante lezing over zijn uitzendingen naar Bosnië en Afghanistan, maar hij zal in zijn verhaal veel meer ingaan op
-  de taken van de krijgsmacht
-   hoe komen missies tot stand en hoe gaat besluitvorming
-   herwaardering van de 1e hoofdtaak; beschermen eigen grondgebied en bondgenootschap
En verder zal hij ook aandacht besteden aan de huidige geopolitieke situatie en de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.

Graag nodigen wij u uit voor deze interessante avond die begint om 19:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur) in het Generaal Spoor Paviljoen, Maastrichterweg 19 te Roermond.

Parkeren kan bij de tennisvelden tegenover Kasteel Hattem (er kan slechts beperkt geparkeerd worden op de verharde wegen in het park. Met klem verzoeken wij u niet te parkeren op de grasvelden of het Monument).  De parkeerplaats bij de tennisvelden is slechts enkele minuten lopen tot de ingang van het Paviljoen.

Deelname is voor eigen risico; het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een calamiteit. Verder worden er vaak opnames/foto’s gemaakt voor de website. Deelnemers aan dit evenement gaan akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor de website.

De lezing vindt plaats in het Generaal Spoorpaviljoen Nationaal Herdenkingspark Roermond.
Aanvang 19.00 uur. Het paviljoen is open vanaf 18.30 uur.
De entree is voor leden Wapenbroeders afd. Roermond/Venlo gratis; niet-leden betalen € 3,-.
Voor deze en onderstaande lezingen kunt zich aanmelden via bvw.afd.roermond@gmail.com  met vermelding van het aantal personen.

De lezingen worden mede mogelijk gemaakt door de SKVGOL

Nieuws