Herdenking in Alphen (N-Br)

13 Mei 2018 - uur

Op 11 mei 2018 werd in Alphen (N-Br) weer voor de 79e maal de jaarlijkse dodenherdenking gehouden voor de gesneuvelde militairen, gefusilleerden en burgers uit de eigen bevolking almede voor de Poolse bevrijders die hier hun laatste rustplaats vonden. Bij de organisatie van de herdenking was de Afdeling Alphen van Bond van Wapenbroeders zo veel mogelijk betrokken bij de uitvoering.

Na de ontvangst in CC Den Heuvel voor genodigden en belangstellenden vond de begroeting plaats van de aanwezige militairen, Nederlandse en Poolse oud-strijders met vaandel op het W. Binckplein voor ceremoniële inspectie. Aansluitend vond de mooie herdenkingsdienst plaats in de H. Willibrorduskerk. Vervolgens vond er een krans- en bloemlegging plaats bij het oorlogsmonument.

Bij de herdenking op de begraafplaats hield de burgemeester van Alphen een herdenkingsrede met aansluitend het dodenappel, gevolgd door het spelen van de Nederlandse en Poolse volksliederen gevolgd door krans- en bloemlegging bij de Nederlandse en Poolse graven. De herdenking werd afgesloten met een vendelhulde door het St. Willibrordusgilde op het W. Binckplein.

Naar de foto's van het Generaal Maczek Museum: >

Nieuws