Presentatie over het fiasco van Operatie Market Garden bij Afd. Weert

05 September 2023 - uur

Op 21 september 2023 organiseert de Afdeling Wapenbroeders Weert in samenwerking met de afdeling Eindhoven-Helmond voorafgaand aan de Suffolkherdenking bij de stadsbrug te Weert, een bijzondere lezing over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het fiasco van Operatie Market Garden. Deze grootschalige operatie met ongeveer 35.000 luchtlandingstroepen en meer dan 50.000 grondtroepen vond plaats tussen 17 september - 25 september 1944.

Het staat bekend als het laatste triomf van de Duitse Wehrmacht. Het aantal gesneuvelden in slechts 1 week was enorm. De Engelsen verloren in 1 week ca. 17.000 man en de Wehrmacht verloren ca 8000 -13.000 man. Het offensief betekende wel de bevrijding van diverse steden zoals Weert (17 sept) Valkenswaard (17 sept) Eindhoven (17 sept) Budel (22 sept) en Helmond (22sept), Nederweert (deels 22 sept) en Helmond (25 sept).

Deze boeiende lezing zal worden gehouden door de oud-archivaris van de Gemeente Weert, de heer Theo Schers, die zal zich vooral ditmaal focussen op de afgelegde routes van de grondtroepen die vanuit Neerpelt (België). De nadruk ligt op de gebeurtenissen rond het grondoffensief, dat in de geschiedenis aanmerkelijk minder aandacht kreeg als we dat vergelijken met de aandacht voor de gebeurtenissen rondom de luchtlandingen in de regio Eindhoven-Arnhem-Nijmegen. Wij focussen op de routes Neerpelt – Valkenswaard richting Eindhoven en de route Neerpelt -Weert- Nederweert richting Helmond. Ook de bevrijding van deze steden zal uitgebreid aan bod komen.

Het bestuur van de Afdeling Weert en Helmond-Eindhoven wil de Wapenbroeders van de afdelingen langs deze routes zoals Weert – Nederweert/Ospel – Helmond/Eindhoven, Cranendonck/Budel en Valkenswaard van harte uitnodigen voor deze bijzondere lezing samen met hun partner en/of begeleider. Na afloop van de lezing bieden wij, degenen die ook gaan deelnemen aan de Suffolkherdenking te Weert, een lichte maaltijd aan met soep en broodjes zodat u niet met lege maag naar de Suffolk herdenking vertrekt.

Het middagprogramma inclusief koffie/vlaai + 1 drankje en de lichte maaltijd na de lezing wordt geheel gratis aangeboden en financieel ondersteunt door het Vfonds en Stichting de Koepel. De organisatie is in handen van de Afdelingen Eindhoven-Helmond en Weert. 

Met wapenbroederlijke groet,

Peter William Schreuders coördinator namens de gezamenlijke afdelingen.                                                                                                                                                         

AANMELDING

Wij verzoeken het bestuur van de diverse afdelingen om per mail aan ons door te geven wie al dan niet met partner gebruik willen maken van deze Thema lezing over Market Garden.                                                                                                                                                                               

 Programma d.d. 21 september 2023 bij Beej Bertje l Rietstraat te Weert

15.30 uur       Ontvangst gasten met koffie/thee en Limburgse Vlaai                                                              
16.00 uur       Aanvang programma met binnentreding banierwacht Weert                                               
16.05 uur       Opening door de voorzitter                                                                                                        
16.10 uur       Toelichting programma door de secretaris                                                                                   
16.15 uur        Aanvang lezing over Market Garden                                                                                               
17.00 uur       Pauze met 1 aangeboden drankje namens de besturen                                                            
17.15 uur       Vervolg lezing over Market Garden en bevrijding diverse steden.                                                 
17.45 uur       Einde lezing
                                                                                                                                                                                       
NB** Voor degenen die niet aansluitend deelnemen aan de Suffolk Herdenking te Weert bieden wij u in elk geval nog een kop koffie aan zodat u uitgerust weer de weg op kan. Degenen die met ons meegaan naar de Suffolkherdenking te Weert bieden we bovendien een lichte GRATIS maaltijd aan met soep en broodjes tussen 17.45 en 18.15 uur.

Om 18.15 uur gaan we richting het Suffolk regiment waar we om 18.30 uur worden verwacht. De herdenking begint om 19.00 uur en eindigt omstreeks 19.45 uur. Graag via uw bestuur of rechtsreeks aangeven of u gebruik zult maken van onze gratis maaltijd en ons zult vergezellen naar de Suffolk herdenking te Weert om de soldaten te herdenken die hebben gestreden en geleden tijdens de gevaarlijke operatie Market Garden. 

Graag aantal deelnemers + begeleiders doorgeven aan: weert@wapenbreoders.nl of telefonisch doorgeven aan de coördinator Peter William Schreuders tel: 06-51238413.

NB**Deze themalezing werd mede mogelijk gemaakt door de wel willende ondersteuning door het Veteraneninstituut (Vfonds) en de Stichting De Koepel””.


Aanmeldingsformulier Thema lezing Operatie Market Garden d.d. 21 september 2023.                                               

Ondergetekende(n) willen zich hierbij graag aanmelden voor de Themalezing d.d.21 september 2023 over de Operatie Market  Garden en de bevrijdingen van Weert – Nederweert- Budel – Helmond -Eindhoven en Valkenswaard tijdens Market Garden!

Naam/namen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Melden zich hierbij aan voor de themalezing over Market Garden bij zaal/café Bee-j-Bertje    l  Rietstraat 28  l  6003 PH WEERT    l Tel 0495- 542847 Aanvang lezing 16.00 uur ontvangst gasten tussen 15.30 en 16.00 uur. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig bij Beej-Bertje.        

De themalezing duurt van 16.00 uur met een pauze tot 17.45 uur met onderbreking door een pauze.                                                          
Voor degenen die na de thema lezing meegaan naar de Herdenking van de Bevrijding van Weert bij het Suffolkmonument zal een soep/broodjesmaaltijd klaar staan.  Wilt u daar gebruik van maken dan zouden wij dat graag tijdig van u vernemen ( zie hieronder en kruis aan wat aan de orde is)

Ja

Wij willen graag deelnemen aan de Suffolkherdenking met soep/broodjes

Ja

Wij komen wel naar de lezing +herdenking maar gebruiken de maaltijd thuis

Nee

Wij komen wel naar de Themalezing maar gaan niet naar de Suffolkherdenking

Graag aantal deelnemers + begeleiders doorgeven per mail naar weert@wapenbroeders.nl of telefonisch doorgeven aan de coördinator Peter William Schreuders tel: 06-51238413.

NB**Deze themalezing werd mede mogelijk gemaakt door de welwillende ondersteuning door het Veteraneninstituut (Vfonds) en de Stichting De Koepel” SKVGO”’.

Nieuws