40-jarig jubileumfeest van de Wapenbroeders Afdeling Weert

19 Mei 2023 - uur

Op dinsdag 16 mei 2023 ging het 40-jarig jubileumfeest van de Wapenbroeders, Afdeling Weert officieel van start in Café Zaal Bee-j Bertje op Laar. Het programma stond in het teken van kameraadschap, saamhorigheid en dankbaarheid. Onder het genot van een hapje en drankje werd gepraat, geluisterd en nieuwe vriendschappen aangegaan. Het feest werd afgesloten met een heerlijke barbecue, waar de bijna 80 aanwezigen zichtbaar van genoten.

Grootste landelijke vereniging
De Bond van Wapenbroeders is de oudste en ook de grootste landelijke vereniging van oud-militairen, oud-verzetslieden en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht. Ook voormalig burgerpersoneel van Defensie kan lid worden. Diverse leden van de Afdeling Weert maken deel uit van het Exercitieteam Wapenbroeders, die op veel bijeenkomsten en bij herdenkingen acte de présence geven. De Algemeen Secretaris van de landelijke Bond van Wapenbroeders, Klaas Orsel, sprak daarvoor ook zijn dank uit.

Prins van Mongolië
Bijzonder was de aanwezigheid van de 95-jarige en laatste prins van Mongolië Ganjuuryn Dschero Khan. Hij heeft meer dan 55 jaar in allerlei oorlogen over de hele wereld gevochten. Zijn beste vriend was de ex-commandant KMS, col. b.d. Leen Schreuders, de vader van Peter William Schreuders, de huidige secretaris van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Weert. Dschero had de vader van Peter in Indië en Korea leren kennen en heeft altijd contact gehouden met de familie en is uiteindelijk ook lid geworden van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Weert

Voorzitter Peter van den Berg (88 jaar) ging in zijn toespraak terug in de tijd. “De naam Jac Brouwer wil ik noemen. Jac heeft de Wapenbroeders, Afdeling Weert veertig jaar geleden opgericht.” Uit handen van burgemeester Frans Breekpot nam Peter van den Berg destijds namens Jac Brouwer de banier in ontvangst. Peter is in 1935 geboren in Indonesië. Van zijn zevende tot zijn tiende heeft hij in Japanse interneringskampen gezeten. In 1950 verhuisde het gezin naar Nederland, waar Peter vanaf zijn eenentwintigste beroepsmilitair bij de Kon. Landmacht (infanterie) werd. In 1959 kwam hij bij de Limburgse Jagers, die tot voor kort hun thuisbasis hadden op de KMS in Weert.

Momenteel is de Afdeling Weert weer springlevend en timmert flink aan de weg. Er is nog een volwaardig en adequaat bestuur en goede betrekkingen met de Gemeente Weert. Dieptepunten in de 40 jaar waren volgens Peter William Schreuders het sluiten van de KMS in Weert en de coronatijd, waaraan meerdere leden zijn overleden. Desondanks heeft de Afdeling Weert nieuwe leden mogen verwelkomen. “We hadden veertien leden en zijn nu gegroeid naar tweeëntwintig”, vertelt Peter William Schreuders. Na de BBQ hebben zich ook weer 2 adoptanten aangemeld!

Burgemeester
In zijn betoog was burgemeester Raymond Vlecken de Wapenbroeders zeer erkentelijk voor hun jarenlange aanwezigheid tijdens de diverse herdenkingen in het Weerterland. De burgemeester is ook in het leger geweest. “Het duimpje naar beneden tijdens banierwacht herinnerde me aan die tijd.” Na de toespraken was het tijd om met het glas te toosten op het 40-jarig bestaan van de Wapenbroeders van de Afdeling Weert.

Oekraïne
Voordat de BBQ begon, zong de tienjarige Dima Tovchko uit Oekraïne het volkslied van Oekraïne. “Een kippenvelmoment. Hij zong dat ook op 4 mei tijdens de Dodenherdenking in Swartbroek”, vertelt Peter William Schreuders. Dima zit op het Oekraïense schooltje op de KMS. “Op de tafel staat een doosje waar de aanwezigen een gift kunnen doen voor de leerlingen op deze school”. De aanwezigen hebben hier een positief gevolg aangegeven en Peter William Schreuders heeft de volgende dag de doos met de ontvangen centjes persoonlijk afgeleverd bij het Oekraïense schooltje van de KMS. Van het bedrag gaan de leerlingen een uitstapje maken en de foto’s zullen ze ons later doen toekomen. Men was er erg blij mee.

Van harte welkom
Peter William Schreuders benadrukt dat ook oud-KMS’ers, die als militair dan wel burger op de KMS in Weert hebben gediend van harte welkom zijn bij de Wapenbroeders Weert. Dat kan als lid maar ook als donateur als men zich enigermate verwant voelt met de Bond van Wapenbroeders. Een eenmalige gift is vanzelfsprekend ook zeer welkom. Tijdens de receptie troffen we ook Betty Muler-Kouters aan. Vanaf 1978 werkte Betty Muler-Kouters op personeelszaken en later op het secretariaat en als directiesecretaresse. Ze vindt het verschrikkelijk dat de KMS is gesloten. “Het voelde als familie”. Samen met andere oud-collega’s is ze de foto’s, brieven en alles wat erop de KMS gebeurde aan het inventariseren en digitaliseren. “We hebben materiaal, dat teruggaat tot 1938. Zo blijft het bewaard voor de komende generaties”. Inmiddels stond de barbecue aan en werd er heerlijk van het buffet gesmuld terwijl Eric Duret als Wan-Man-Band zorgde voor muzikale ondersteuning!

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

Naar de foto's van Arjanne van Voorst, verslaggever van Weert de gekste!:>

Naar het artikel en de foto's van Weert de Gekste: >

    NB** Aan het 40-jarig jubileum waren er ditmaal geen kosten verbonden voor de genodigden. Het spaarpotje van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Weert en bijdragen van zowel het en het hebben er samen voor gezorgd dat geen bijdragen van de leden en genodigden werden gevraagd.
Nieuws