Herdenkingsbijeenkomst in Weert

05 Mei 2023 - uur

Elk jaar worden 4 mei worden alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog- in oorlogssituaties en bij vredesoperaties- erna herdacht. Uit eerbied en teken van respect voor de oorlogsslachtoffers hangt de Nederlands vlag dan halfstok.

De plechtige herdenking werd evenals voorgaande jaren verzorgd door het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert waar ook de voorzitter Peter vd Berg en de secretaris van de afdeling Wapenbroeders Weert Peter W. Schreuders deel van uitmaken. De ceremoniemeester was Leo Schreuders (secretaris VOKS).

Ook de banierwacht van de afdeling Wapenbroeders Weert waren daarbij aanwezig onder leiding van Henk Vogels als commandant banierwacht en Frits Paulissen als paradecommandant.

Naast de diverse toespreken van ondermeer burgemeester Vlekken en de voorzitter van het comité Bevrijding en Herdenkingen Weert Lex Spee was er ook een omvangrijk Canadees koor aanwezig “” het Dutch Canadian Choir of Calgary die enkele liederen uit hun programma ten gehore brachten.

Namens de Wapenbroeders Weert werd een krans gelegd door Peter William Schreuders secretaris Wapenbroeders Weert. Na afloop van de herdenking was er nog een samenkomst in het Munt theater om even terug te blikken op deze gedenkwaardige dag.

Op 05 mei vond er vervolgens een gratis bevrijdingsconcert plaats in het Munttheater waar het Dutch Canadian Choir uit hun repertoire diverse liederen ten gehore brachten.

Naar de foto's van dhr. Theo van de Winkel: >

Nieuws