Algemene ledenvergadering en Bondsmedaille voor Jan Hendrix Afd. Weert

15 Maart 2023 - uur

Op 07 maart 2023 vond de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Weert plaats. Dit jaar was het een hele bijzondere ledenvergadering. Niet omdat wij COVID langzamerhand meer en meer achter ons kunnen laten maar vooral vanwege de ceremoniële overdracht van de banier van de Afdeling Weert. Deze banier werd meer dan 15 jaar door weer en wind gedragen en uitstekend verzorgd door ons lid Jan Hendrix. Jan had te kennen gegeven, dat hij de banier zo langzamerhand wilde gaan overdragen.

Dat moest dan wel een 'banierwaardige” opvolger zijn want anders liep Jan er gewoon mee door. Uiteindelijk kon ons nieuwe lid Thei Verstappen met goedkeuring van Jan worden aangewezen als de nieuwe banierdrager van de Afdeling Weert. Jan en Thei blijven overigens wel deel uit maken van het RCT-Exercitieteam! Er volgde een officiële overdracht van de banier met alle egards die daar bijbehoren en daarmee was de overdracht een feit.

Wat Jan niet in de gaten had was dat de Algemeen Secretaris van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Klaas Orsel zich tussen de leden bevond. Hij nam voor Jan wat mee en vervolgens overhandigde hij de Bondsmedaille aan Jan voor zijn “bondsbanierwaardige” inzet. Jan was zichtbaar ontroerd en dankbaar voor de medaille, die hem door Klaas Orsel werd opgespeld. Tevens werd daarbij een oorkonde overhandigd. Ook zijn vrouw Toos werd niet vergeten. Zij ontving van de secretaris een prachtige bos bloemen omdat men ook de vrouw achter de man niet moet vergeten!

Na deze ceremonie werd de Algemene Ledenvergadering vervolgd onder dankzegging aan Jan Hendrix en Frits Paulissen voor hun inspanningen als kascontrolecommissie. Vervolgens werden Twan Stokbroeks en Ben Beerens met goedkeuring van de leden benoemd tot de kascontrolecommissie 2023.

Om ongeveer 16.00 uur werd de ALV beëindigd en ging iedereen met een goed gevoel huiswaarts.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws