Saamhorigheidsbijeenkomst bij Afdeling Weert

13 Oktober 2022 - uur

Het werd een gedenkwaardige middag met toch een 36 deelnemers niet alleen van de Afdeling Weert, er waren ook (bestuurs-)leden uit Cranendonck, Ospel en op persoonlijke titel was ook de voorzitter van de Afdeling Valkenswaard Christ van de Heuvel uitgenodigd ook met het oog op meer samenwerking in de regio. Het RCT WZ-NL was vertegenwoordigd door Wiel Mackus, tevens onze uitstekende fotograaf!

De bijeenkomst was ook een uitstekende gelegenheid om enkele Wapenbroeders extra in het zonnetje te zetten vanwege hun langdurige en trouwe lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders. Ook hun partners werden op een bloemetje getrakteerd. Helaas ontbraken er 2 jubilarissen vanwege COVID, dat komt later wel goed. Op de bijeenkomst konden we tevens een nieuw lid Twan Stokbroeks verwelkomen!

Na het officiële gedeelte was het tijd voor de tombola, die uitstekend werd geleid door onze tombola-expert Thei Verstappen en de dames van ons sociaal team, te weten: Toos, Annie, Gerry en Anja. Die hadden ook al vele uren besteed aan het inkopen en inpakken van de cadeaus voor de tombola. Dat verdiende zondermeer een bloemetje.

Anja, de vrouw van onze secretaris, werd door het bestuur met een mooi herfstboeket verrast omdat zij op die dag eigenlijk jarig was en toch acte de présance gaf.

Ber Donders – liefdevol gesponsord door Lenie en Willeke - speelde life muziek met een aangepast repertoire en door sommigen werd ook een dansje gewaagd. Toen het uitstekende warm en koud buffet gereed was, was de muziek ten einde.

De saamhorigheidsbijeenkomst was in meerdere opzichten bijzonder geslaagd. Het was niet alleen gezellig, doordat er diverse afdelingen aan de saamhorigheidsbijeenkomst deelnamen, voldeed het ook aan de wens voor meer saamhorigheid tussen de diverse afdelingen. Tevens ontstond er ook meer affectieve verbondenheid en de wens om in de toekomst meer eensgezind samen te werken!

Kortom zondermeer voor herhaling vatbaar.

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws