Saamhorigheidsbijeenkomst Afd. Weert

16 September 2022 - uur

Het bestuur van de afdeling Weert heeft de eer en het genoegen u te mogen uitnodigen voor de saamhorigheidsbijeenkomst te Weert en wel op dinsdag 11 oktober 2022 vanaf 14.00 uur.    

In het kader van de intensivering en herbeleving van onze samenwerking met de afdeling Cranendonck hielden wij al een gezamenlijke en geslaagde BBQ bijeenkomst d.d.12.08.2022. Het is nu het genoegen van de afdeling Weert om de samenwerking weer “’nieuw leven “’ in te blazen en wij  ontvangen u graag al dan niet met partner, begeleider en/of familielid op dinsdagmiddag  11 oktober 2022 bij Bee-j-Bertje te Weert ( Laar ) vanaf 13.30 uur.

Tevens zouden wij het zeer op prijsstellen indien wij ook leden van de afdeling Ospel zouden mogen ontvangen zodat ook met die afdeling meer wederzijdse contacten gaan ontstaan.  De kosten voor de middag inclusief warm+ koud buffet, koffie/vla + 2 drankjes, life muziek en Tombola met diverse prachtige prijzen bedragen:

Uw bijdrage 20 euro p.p. kunt u overmaken op RABO rek NL03RABO0176916652 met de vermelding Saamhorigheidsbijeenkomst Weert.  Graag voor 01 oktober 2022 even doorgeven of wij op uw komst mogen rekenen en ook even doorgeven welke namen wij mogen noteren! Ook familie en/of begeleiders zijn bij ons van harte welkom!

Met wapenbroederlijke groet,

Peter William Schreuders/ Secretaris Wapenbroeders Weert    

E: weert@wapenbroeders.nl Tel: 06-51238

PROGRAMMA SAAMHORIGHEIDSBIJEENKOMST d.d. 11 oktober 2022

Het programma is in grote lijnen als volgt:

13.30 - 14.00 uur: Ontvangst gasten kop koffie/thee + vla
14.00 uur                Verwelkoming door onze voorzitter Peter vd Berg
14.10 uur                Overpeinzing door Marcus VanKan
14.15  uur               Bijzondere mededelingen door secretaris Peter  William Schreuders
14.20                       Uitreiking oorkondes door voorzitter en secretaris
14.30 uur                Uitleg van de Tombola spelregels door bestuurslid Thei Verstappen
14.30 - 15.30 uur   Tombola met medewerking van de dames van ons sociaal team
15.30 - 17.00 uur    Muzikale omlijsting door entertainer Ber Donkers
17.00 - 18.30 uur    Lopend Buffet
19.00 uur                 Afsluiting door onze voorzitter                                                                         

Locatie : Bee-j Bertje   RIETSTRAAT 28 6003 PM WEERT   Tel: 06-29501472                                                    

Heeft u nog een prijsje  voor onze Tombola dan stellen wij dat zeer op prijs! 
Indien u geen vervoer heeft dit graag van te voren melden bij de secretaris dan zoeken we naar een passende oplossing.
U mag altijd een partner en/of familielid of begeleider mee opgeven.
Wij hopen ook leden van de afdeling Ospel & Cranendonck te mogen ontvangen.
Indien u vegetarisch bent of een bepaalde voedselallergie heeft graag even melden.
Graag uw komst voor 01 oktober 2022 melden bij de secretaris afdeling Weert weert@wapenbroeders.nl  dit mede i.v.m. het tijdig bestellen van de gerechten voor het lopend warm +koud buffet!

Nieuws