Herdenking bevrijding in Swartbroek bij Afd Weert

13 November 2021 - uur

Op 12 november 2021 was de Afdeling Weert gelukkig weer in staat een herdenking op de Britse begraafplaats in Swartbroek te organiseren. De ceremonie werd gedeeltelijk in de parochiekerk en gedeeltelijk op de begraafplaats gehouden.

Voor de herdenking waren een viertal Britten uit Duitsland naar Swartbroek gekomen onder leiding van mevr. P. Flora MBE (Most Excellent Member of the Order of the British Empire). Dr. G. Timmermans uit Den Haag vertegenwoordigde het Royal British Legion in Nederland. Mevr. Flora heeft actief deelgenomen aan de herdenking door het gedicht ´In Flanders Fields´ voor te dragen en door samen met de leerlingen van de bassischool de actie ´Candle in the Wind´ uit voeren tijdens de bloemlegging op de graven.

Dr. Timmermans nam ook actief deel aan de herdenkingsceremonie door het uitspreken van de Exhortation voordat het signaal Lastpost gevolgd door de minuut stilte en de Dedication nadat het Britse en Nederlandse volkslied ten gehore zijn gebracht   

Er waren twee pastoors aanwezig: parochiepastoor dhr. Amal uit India en Pastoor Vankan oud Aalmoezenier. Pastoor Amal heeft een overdenking gehouden en pastoor Vankan heeft op het kerkhof aan de leerlingen uitleg gegeven oever het waarom van het herdenken

Namens het College van B&W was de loco burgemeester Dhr. M. van den Heuvel aanwezig, hij werd vergezeld door de directie secretaresse mw. M. Hulsbosch. Ook dhr. L. Spee, voorzitter het ´Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert´ was aanwezig.

Het RCT WZ-NL werd vertegenwoordigd door dhr. E. Jacobsz erevoorzitter en dhr. H. Kroes secretaris. Van het Contact oud- en actief dienende Mariniers waren leden aanwezig evenals leden van de Afdelingen Ospel, Roermond, Cranendonck en Weert van de Wapenbroeders

Waar de Afdeling Weert zeer  verheugd over is was de deelname van leerlingen van de basisschool en twee leerkrachten. De kinderen hebben een lied gezongen en de teksten van het Britse en Nederlandse volksliederen gezongen en aan de Bloemlegging op de graven. De jeugd is de toekomst en kan daarom het herdenken te zijner tijd van ons overnemen

De banierwacht met afdelingsbanier nam zowel in de kerk als op het kerkhof deel aan de herdenkingsceremonie.

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws