Suffolkherdenking in Weert

17 September 2021 - uur

Het gemeentebestuur en het Comité Bevrijding en Herdenkingen van Weert nodigt een ieder uit voor het bijwonen van de herdenking van de bevrijding van Weert, op 22 september a.s. om 19.00 uur. Deze herdenking vindt plaats bij het Suffolk monument naast de stadbrug van Weert.

De stad werd 77 jaar geleden bevrijd door een eenheid van het Britse leger, het 1e bataljon The Suffolk Regiment. De Wapenbroeders afdeling Weert en Nederweert geven acte de présence met een banier- en vlaggenwacht. Wapenbroeder Henk Vogels zal optreden als paradecommandant. 

Programma.
Het programma start om 19.00 uur. Tijdens de ceremonie zullen Lex Spee, voorzitter van het Comité Bevrijding en herdenkingen Weert, en burgemeester Raymond Vlecken een korte toespraak houden. De muziek wordt verzorgd door het fluitensemble Mei Li. Verder zal een gedicht worden voorgelezen door een leerlinge van de Montessorischool Weert. Het gaat niet alleen om de viering van de bevrijding van Weert, maar ook het herdenken van die militairen van het Suffolk Regiment die daarbij omkwamen. Daarom zullen er tijdens de ceremonie kransen en bloemstukken worden gelegd, o.a. door Peter van de Berg, voorzitter van de Wapenbroeders, afdeling Weert. De herdenking wordt om 19.30 uur afgesloten met een defilé langs het monument, waarna in het Munttheater van Weert een drankje klaar staat.

Covid-maatregelen
Vanwege Covid-19 zal deze herdenking ook in 2021 iets anders worden georganiseerd dan voorgaande jaren het geval was. Wij zullen daarom o.a. stoelen plaatsen waardoor er afstand kan worden betracht. 

Nieuws