Uitvaart met Bondseer van dhr. Jim Overklift - Afd. Weert

12 September 2021 - uur

Op 10 september 2021 vond in het crematorium in Weert de uitvaartplechtigheid plaats in verband met het overlijden van Wapenbroeder Jim Overklift Vaupel Klijn. De uitvaart was met volledige Bondseer en werd op een voortreffelijke wijze uitgevoerd door het Exercitie Team van het RCT WZ-NL. Vanwege de COVID-maatregelen was de uitvaart besloten terwijl zich veel personen zich hiervoor hadden aangemeld. Via de speciaal daartoe bestemde Livestream kon de uitvaart goed worden gevolgd.

Bij aanvang van de dienst namen familieleden van Jim op een bijzonder passende wijze afscheid met muziek, zang en een gedicht. Overduidelijk bleek dat Jim muzikaal tijdens zijn leven was geweest want er werden diverse foto’s met zijn optreden getoond alsook nummers ten gehore gebracht waarop hij zong.

Namens de familie deed dhr. Hub Aendekerk het levensverhaal van Jim. Hij had het over zijn brede glimlach en de warmte, die Jim altijd uitstraalde. Kenmerkend voor Jim was dat hij altijd kaar stond voor zijn gezin maar ook voor de leden van de Bond van Wapenbroeders. Zijn maatschappelijke betrokkenheid bleek uit de veelheid van organisaties, waarvoor hij vrijwilligerswerk heeft verricht, waarbij hij altijd zorgzaam en dienstbaar was. Aendekerk sloot zijn bijdrage af met ‘het gemis zal plaatsmaken voor een dankbare herinnering’.

De voorzitter van de Afdeling Weert, dhr. Peter van de Berg ging dieper in op Jim’s activiteiten bij de Bond van Wapenbroeders. ‘Bijna automatisch ben je je ook gaan bezig houden met de jaarlijkse herdenking van de in Indië gesneuvelde militairen. Je Indische achtergrond heeft daarbij zonder twijfel een rol gespeeld’. En ook zei hij: ‘De manier waarop jij de leden van het Exercitieteam hebt weten te motiveren tot het leveren van topprestaties en het daarbij behaalde niveau van ons ´oude knarren´, oogst alom lof en waardering’.

Aan het eind van de ceremonie in het crematorium werden de baret en de Nederlandse vlag overhandigd aan de familie. Vervolgens vond er nog een koffietafel plaats.

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws