Weert - Nieuws

In Mememoriam: Wil Heijmans Afdeling Weert

22 november 2020
In Mememoriam: Wil Heijmans Afdeling Weert

Op 20 november 2020 hebben we in het crematorium in Weert afscheid moeten nemen van een van de laatste nog levende Korea veteranen Wil Heijmans. Wil is 89 jaar geworden en in 1998 lid van de Afdeling Weert. Hij heeft  meegedaan aan alle activiteiten, was lid van de Banierwacht en is Penningmeester geweest. Wil was avontuurlijk en dat is waarschijnlijk een van de redenen voor hem geweest om zich in 1952 aan te melden als vrijwilliger voor het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) in Korea. 

Met de jaren kreeg Wil steeds meer moeite met het alleen zijn. Daarom besloot hij om aansluiting te zoeken in het tehuis voor veteranen in Bronbeek waar nog een aantal Korea veteranen woonden. Na zijn overlijden is Wil overgebracht naar Weert. 

Het volk van Zuid Korea is zeer dankbaar voor de grote offers welke zijn gebracht voor hun onafhankelijkheid en huidig welvaart: er lag een groot bloemstuk van de Zuid Koreaanse ambassade op de kist. Het Regiment van Heutz is drager van de traditie van twee opgeheven eenheden: het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) en het NDVN. Zij hebben vier slippendragers gestuurd die de kist naar binnen hebben begeleid en bij de afsluitende ceremonie met door een hoornblazer de ’Last Post’ weer positie kozen om de kist. De slippendragers  waren gewapend met het zijgeweer (klewang= korte licht gebogen sabel) welke tijdens het verplaatsen in de schede rust en tijdens de ceremonie ’in de arm’  (schuin voor het lichaam) wordt gedragen  Ondanks de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m afstand houden en mondkapjes in de openbare ruimten) hebben we toch, in overeenstemming met zijn wens, op waardige wijze de laatste eer kunnen bewijzen met de banierwacht. 

In de aula is uitgebreid teruggeblikt op zijn leven door de uitvaart begeleidster van Dela; een herinnering aan de periode als Wapenbroeder door de afdelingsvoorzitter en afsluitend een toespraak van de voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS).

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk