Presentatie over de Oorlogsgravenstichting in Indonesië door dhr. Peter Steenmeijer

18 Oktober 2018 - uur

Tijdens de contactmiddag op 17 oktober 2018 bij de Afdeling Weert heeft dhr. Peter Steenmeijer een presentatie gegeven over zijn werkzaamheden gedurende 12 ½ jaar als directeur van de Oorlogsgravenstichting in Indonesië in de periode 2001-2013. Bijzonder is dat dhr. Steenmeijer in die periode, is verheven in de Indonesische adelstand met de titel van Raden.

In Indonesië zijn, na een overeenkomst tussen de Nederlandse en Indonesische regering, in 1970, 7 “Erevelden” ingericht op Java.  In totaal zijn daar 24.668 personen begraven, welke in de periode 1945-1950 als gevolg van oorlogshandelingen of geweld om het leven zijn gekomen. Op elk Ereveld is op een centraal gelegen plaats een herdenkingsmonument opgericht. Op bronzen plaketten staan de namen en gegevens van militaire slachtoffers aan de ene zijde en van de burgerslachtoffers aan de andere zijde. 

Het hoofdkantoor in Jakarta coördineert de activiteiten en onderhoudt de contacten met de autoriteiten en de Nederlandse- en andere ambassades. Op elk Ereveld is een hoofdopzichter aanwezig. Met lokale medewerkers wordt het onderhoud en eventuele herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De Oorlogsgravenstichting organiseert jaarlijks op 4 mei en op 15 augustus een officiële herdenking met kranslegging of op verzoek van organisaties en nabestaanden een krans- of bloemlegging bij andere momenten. Voor organisaties en nabestaanden worden op verzoek groeps- of individuele herdenkingsreizen of -tochten georganiseerd.  

De aanwezige Wapenbroeders onder de indruk van de enthousiaste en uitgebreide presentatie van dhr. Peter Steenmeijer.

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws