Contactmiddag Afdeling Weert - presentatie voorbereiding Pakan Baroe spoorlijn

14 Mei 2018 - uur

Op 23 mei  2018 vindt de Contactmiddag plaats van de Afdeling Weert. Op deze middag zal door Jim Overklift de documentaire over “De Hellshit naar Sumatra “ (de voorbereiding Pakan Baroe spoorlijn) worden gepresenteerd.
Aanvang 14.00 uur, Locatie: Café zaal Dennenoord, Voorhoeveweg 2, Weert

Op de foto is het monument te zien ten zuiden van Pakan Baroe, opgericht in 1971.
Op het voetstuk is het tracé en zijn alle kamplokaties in reliëf afgebeeld

 

Nieuws