Algemene Ledenvergadering Afdeling Venray/Gennep

15 Februari 2019 - uur

Op dinsdag 5 februari 2019 hield de Afd. Venray/Gennep e.o. haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Brugeind te Meerlo. Voorzitter Henk van der Linden heette iedereen van harte welkom. Henk verzocht eenieder, die het kon om te gaan staan, om een minuut te herdenken, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Daarna gaf de secretaris het verslag over het jaar 2018. Door de afdeling waren weer veel activiteiten ontplooid. Penningmeester Frits Paulissen gaf het financiële overzicht over het jaar 2018. Door sponsering was het een goed jaar. Ook de kascontrolecommissie had haar werk gedaan en bedankte de penningmeester voor het financiële jaarverslag. Voor het jaar 2019 zijn de heren Janssen en Spaans aangesteld voor de kascontrolecommissie.

De voorzitter Henk werd weer voor 4 jaar herkozen als voorzitter. Henk beëindigde vergadering en bedankt de dames van de bestuursleden voor hun gastvrijheid voor iedere vergadering.

Na afloop van de vergadering was er weer de bekende erwtensoep met roggebrood en spek. Tenslotte was er ook nog een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.

Nieuws