Herdenking met Britse veteranen in Venray

22 September 2018 - uur

Op zondag 16 september 2018 was de jaarlijkse herdenking van de Afdeling Venray/Gennep e.o. op de Britse begraafplaats in Venray met de Britse bevrijders, waaronder John Sleep uit Groot-Brittannië. Er waren veel gasten aanwezig zoals de Burgemeester van Venray, dhr. Gilessen, de commandant van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC), de Kolonel Blom, Colonel Philips, (Army) Britisch Defence Attaché. De hele ceremonie werd geleid door de ceremoniemeester dhr. John Wagemans. Nadat de baniergroep was ingetreden, opende dhr. Wagemans de herdenking met een korte inleiding. Daarna deed de voorzitter Henk van der Linden van de Afdeling Venray/Gennep e.o. het welkomstwoord.

Er waren veel deelnemers bij de herdenking aanwezig, waaronder ook veel gasten. De harmonie SMT uit Oostrum begeleidde de ceremonie. Een aantal militairen van DGLC verzorgden de vlaggenwacht. Zangeres Welmoed Hofstra bracht een paar liederen ten gehore. De scouting droegen de kransen en legden tevens ca. 700 rozen. Aalmoezenier Marcus Vankan verzorgde de overweging met aansluitend het gebed, samen met ds. Kenny Brouwers. Duiven werden losgelaten van de plaatselijk postduivenvereniging. Tevens brachten 2 vliegtuigen van de Historische Vlucht uit Gilze-Rijen een flight past over de herdenking.

Na afloop kon men koffiedrinken met een gebakje in de Witte Hoeve. Welmoed Hofstra zong nog enkele liederen. Het was een geslaagde herdenking.

Naar de foto’s van dhr. Chris Wijnands: >

Naar de fotoreportage van mevr. Danielle Roubroeks: >

Nieuws