Algemene Ledenvergadering Afdeling Venray /Gennep

15 Februari 2018 - uur

Op dinsdag 6 februari 2018 hield de Afdeling Venray/Gennep  e.o.  haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in het Brugeind te Meerlo. De voorzitter Henk van der Linden opende de vergadering om 14.00 uur en heette iedereen van harte welkom.

Voorzitter Henk van der Linden verzocht iedereen als het kan om te gaan staan om een minuut stilte in acht te nemen voor de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. De secretaris Henk van der Linden gaf een overzicht van de activiteiten over het jaar 2017. Er was weer van alles georganiseerd, de Dag der Banieren, het kienen, de herdenking in Venray op de Britse militaire begraafplaats, de dodenherdenking op 4 mei in Venray en Milsbeek, een diner bij de chinees in Horst, de Kerst-in met de soldatenmis.

Tegenvaller was de geplande dagtocht naar het centrale kledingmagazijn in Soesterberg. Hiervoor was te weinig belangstelling. Van de Public Relations op de boekenmarkt in Venray wordt voortaan vanaf gezien omdat deze activiteit te weinig oplevert.

De penningmeester Frits Paulissen besprak het financieel overzicht 2017. De uitgaven en de inkomsten zijn ongeveer gelijk gebleven. Jammer was dat op de subsidie van de gemeente Venray gekort is door bezuiniging. De  kascontrolecommissie 2017, bestaande uit de heren Swinkels en Van Rooij, gaven aan dat alles er goed uitzag. Hiervoor kreeg de penningmeester een groot applaus.
Voor het jaar 2018 bestaat de kascontrolecommissie uit de heren Spaans, de Rooij, als reserve dhr. Swinkels.

De rondvraag leverde geen aparte vragen op. De voorzitter Henk van der Linden beëindigde de vergadering om15.15 uur. Hij bedankte iedereen voor de aanwezigheid en wenste een goede terug reis naar huis. Na de sluiting van de vergadering werd er genoten van de erwtensoep. Daarna was er een gezellig samen zijn, onder het genot van een drankje.  

Nieuws