Lezing Veteranen Search Team bij Afd. Roermond en Venlo

29 Oktober 2023 - uur

Op vrijdag 27 oktober 2023  was de heer Bert Kuipers van het Veteranen Search Team, kort VST, te gast bij de Wapenbroeders afdeling Roermond & Venlo. Voorzitter Martin Hasebos heette de bezoekers van harte welkom en bedankte mevrouw Rianne Poell, mede directeur van BS Aan de Roer, voor het beschikbaar stellen van de accommodatie. Tevens dankte hij diegenen die alles hadden klaargezet voor deze presentatie.

Daarna introduceerde hij de spreker van het VST de heer Bert Kuipers.

Bert Kuipers gaf in het kort zijn loopbaan bij de Koninklijke Landmacht weer, waar hij in 2009 met functioneel leeftijdsontslag ging. Daarna startte hij een coachings- en adviesbureau voor kleine en middelgrote bedrijven. In 2009 kwam hij in aanraking met het VST en is er sindsdien aan verbonden.

Hij legde uit waar het VST voor staat, de convenant, wie ze zijn, de werkwijze en de middelen. De doelstelling is het op gedisciplineerde wijze ter beschikking staan van de politie als ondersteunend element tijdens zoekacties naar vermiste personen en soms goederen. De politie is leading in dit verhaal, aldus Bert. Alleen op verzoek van de politie starten zij een zoekactie.  Zij hebben geen contact met de familie van de vermiste persoon. Kameraadschap, saamhorigheid en discipline zijn steekwoorden die horen bij het VST en zijn de basis om samen te werken.

Binnen 2 uur na de oproep voor een zoekactie is het mogelijk om in heel Nederland 20, 30 tot wel 50 man voor de zoekactie in het veld te hebben, aldus Bert. De eerste uren zijn belangrijk. Het VST is de enige vaste partner van de politie. De inzet gebeurt via de landelijke meldkamer. Het team is getraind om het doel te behalen; dit kan zijn het vinden van de persoon (dood of levend) of voor 99% zeker weten dat een persoon niet in het zoekgebied is. Het zoekteam, 15 tot 20 man, loopt in linie met een onderlinge afstand van 1,5 tot max. 2 meter, uitgerust met een hesje, prikstok en lantaarn. De politie loopt altijd mee en komt in actie als er iets gevonden is. Het team bestaat voor 85% uit veteranen vanuit alle krijgsmachtdelen, die gewend zijn aan structuur en discipline – kameraadschap, eigenwaarde en trots, dat is de kracht van het team, volgens Bert.

Binnen het VST bestaan er verschillende teams: o.a. zoekteams, droneteam, ROV team, bikerteam, trackerteam, een coördinatieteam, een team dat geografische analyses verricht en een advies team. Hiernaast zijn er nog het Caditeam (verzorging natje en droogje) en een nazorgteam, beiden zeer belangrijk.  Het VST heeft geen eigen zorgverlener maar verwijst door naar de Landmacht. TRIM (Trauma Incident Management) kan via de Landmacht ingeschakeld worden.
Veertiendagen na de inzet is er een terugkomdag voor de verwerking.

Tenslotte vertelde Bert hoe het VST de eindjes financieel aan elkaar moet knopen. De leden van het VST zijn allemaal onbezoldigde vrijwilligers. Een inzet kost gemiddeld € 4000,- voor het gebruikte materieel. Dit geld moet bijeen gesprokkeld worden bij donateurs, fondsen o.a. vfonds, business clubs, activiteiten en acties. Hij riep de aanwezigen op om een donatie te doen ter ondersteuning.

Voorzitter Martin Hasebos dankte Bert Kuipers voor de zeer interessante en uitgebreide lezing, waarbij we inzicht hebben gekregen in de binnenzijde van de organisatie. Hij meldde dat de Wapenbroeders een donatie zullen storten en roept ook de aanwezigen op om een duit in het zakje te doen voor het VST. 

Deze lezing werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Stichting Koepel Veteranen- en Geüniformeerden Organisaties Limburg https://www.dekoepellimburg.nl/

Naar de foto’s van dhr. Thei Willen: >

Nieuws