Kruisweg op Goede Vrijdag in Roermond

09 April 2023 - uur

Op Goede Vrijdag 7 april 2023 vond in Roermond in de Kapel in ’t Zand voor militairen, veteranen, hun achterban en overige belangstellenden de start plaats van de Kruisweg. Voor de 14e keer organiseerde het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzorging van Defensie op Goede Vrijdag een Kruisweg voor veteranen. Aan deze bijeenkomst namen ook Wapenbroeders deel. 

Krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong en Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul Thöni openden de tocht door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In ’t Zand. Ook Aalmoezenier Sanneke Brouwers en anderen leverden een bijdrage.

Tijdens de Kruisweg werden relevante passages uit de Bijbel gekoppeld aan ervaringen van veteranen en hun thuisfront, hetgeen indrukwekkende verhalen opleverde.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws