Presentatie Lkol Rob Sommers over rol Inspecteur Generaal der Krijgsmacht bij Afd. Roermond en Venlo

26 Februari 2023 - uur

Generaal het Generaal Spoor Paviljoen  te Roermond. Het was de eer aan Lkol Rob Sommers om het lezingen seizoen te openen met een presentatie over de Rol van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK).

Na een korte introductie over hemzelf en zijn loopbaan, waarin hij als reservist bij de NATRES naast een baan bij Philips, nu als stafofficier voor 1,5 dag per week bij de IGK werkzaam is, volgt zijn presentatie. De IGK is al een oud instituut, hetgeen sedert 1946 gevestigd is in een prachtig Engels landhuis “de Zwaluwberg” te Hilversum. 

Vervolgens beschreef hij de geschiedenis: de eerste IGK Kl in 1945 werd ingevuld door ZKH Prins Bernhard, welke hij gedurende 30 jaar heeft vervuld. Sedert 1976 wordt de functie uitgevoerd door een driesterren generaal. Vanaf 2019 is deze functie weggelegd voor Luitenant-generaal der mariniers F.V.  van Sprang.

Daarna werd uitvoerig ingegaan op het brede werkgebied van de IGK met als lijfspreuk: “Ik luister en geef advies”.  Advies geven, werk- en stafbezoeken, informele contacten, kennisnemen van gegevens, deelname aan vergaderingen, thema onderzoeken enz. De IGK heeft geen formele macht en geen beleidsverantwoordelijkheid aldus Rob Sommers. Er worden rapportages vervaardigd onder zijn leiding; jaarrapportages, themarapportages aan de minister en incidenten die aan de minister gemeld worden. Verder worden er onderzoeken gedaan naar bv salarisontwikkelingen bij defensie, drugsgebruik bij defensie, rechtspositie van reservisten en reorganisaties. Ook is er een taakveld op het gebied van bemiddeling.

De IGK is verder ook de Inspecteur der Veteranen. In deze rol bezoekt hij Veteraneninstanties en organisaties; is aanwezig bij herdenkingen en onthullingen, veteranen bijeenkomsten reünies; bezoekt veteranencafés en inloophuizen en lokale veteranendagen. Tenslotte is hij ook Inspecteur der Reservisten.

Uit het verhaal van Rob blijkt duidelijk dat het geen 8 tot 5 job betreft, maar dat een normale werkweek wel 80 uur in beslag neemt. De toehoorders kregen een goed beeld van de vele taakvelden die door de IGK worden ingevuld. Het was weer in interessante lezing. Hartelijk dank daarvoor.

Naar de foto’s zijn van Pim Ermers: >

Nieuws