Een veteraan vertelt: Rol Inspecteur Generaal der Krijgsmacht door Lkol Rob Sommers

30 Januari 2023 - uur

Op 24 februari 2023 neemt Luitenant-kolonel Rob Sommers u mee in de wereld van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). Binnen Defensie heeft de IGK een onafhankelijke positie. Hij is adviseur van de minister, bemiddelaar voor (oud-) Defensiepersoneel en inspecteur van de veteranen en reservisten. De IGK staat naast de formele organisatiestructuur en legt rechtstreeks verantwoording af aan de minister van Defensie. Hij heeft toegang tot alle delen van de Defensieorganisatie en mag alle documenten inzien en elke vergadering bijwonen. 

De lezing vindt plaats in het Generaal Spoorpaviljoen Nationaal Herdenkingspark Roermond.

Aanvang 19.00 uur. Het paviljoen is open vanaf 18.30 uur.

De entree is voor leden Wapenbroeders afd. Roermond/Venlo gratis. Het is ons een genoegen u te kunnen melden dat wij, dankzij een subsidie die voor 2023 aan ons is verleend door het SKVGOL, aan alle mensen die lid zijn van de Bond van Wapenbroeders vrij toegang te kunnen verlenen bij onze lezingen dit jaar.

Voor deze en onderstaande lezingen kunt zich aanmelden via   met vermelding van het aantal personen.   Vol=Vol.

Het schema 2023 voor een Veteraan vertelt:

DATUM

SPREKER

ONDERWERP

24-feb-23

Lkol Rob Sommers

Rol Inspecteur Generaal der Krijgsmacht

31-mrt-23

Adj Wil ad Boom

Patriot-vuureenheid in Slowakije ‘ready to fire’

28-apr-23

Math Goosen

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers

02-jun-23

 Kol Marco Zeemeijer

NATO (deterrence,force generation en NRF) en de rol van JFCBS

25-aug-23

Ton Hermes

Historie Amerikaanse begraafplaats Margraten

Nieuws